SLUIKSTORTEN OP DE BOSBEEK.
...

SLUIKSTORTEN OP DE BOSBEEK.Sinds jaar en dag klagen de bewoners van de Brusselsesteenweg over de cowboys van Stallaert. Vanaf de vroege ochtenduren rijden vrachtwagens met afval aan en af naar het bestaande opslag- en sorteercentrum, gelegen in een landelijk woongebied. De buren verwijten de onderneming ook rondslingerend afval, weekendlozingen in de beek en sluikstorten in het natuurgebied van de Bosbeek.Inzake het respekteren van uitbatingsvoorschriften heeft de firma een kwalijke reputatie, zegt Leen De Nil (Agalev) : "In '72 geeft de provincie aan Stallaert een bouwvergunning om twee percelen op de Bosbeek op te hogen en nadien met bomen te beplanten. De vergunning vervalt in '74. Voor de eigenaar geen probleem. Hij gaat rustig door. In '84 vraagt Stallaert de toelating om op het terrein containers te mogen plaatsen. Maar die vergunning wordt geweigerd. Toch gebruikte Stallaert de Bosbeek tot voor kort als transitplaats voor inerte afvalstoffen. Op 20 juni '90 stelt een ambtenaar van Ovam een PV op en gebiedt de firma het terrein op te ruimen en te heraanleggen tegen 1 november '90. Daarna blijft het bedrijf de Bosbeek echter als parking gebruiken. Pas eind vorig jaar voldoet Stallaert aan de opgelegde verplichtingen. "November '94 behandelt de gemeenteraad van Merchtem (volstrekte CVP-meerderheid) de vraag van Stallaert om met een nieuw BPA Bosbeek de bestaande toestand te legalizeren. Dit is echter niet naar de zin van sommige raadsleden. Jef De Mulder (CVP) noemt Stallaert een firma die gewoon met niets rekening houdt, van goedkope landbouw- dure industriegronden maakt en dan de mensen met hun stank verjaagt. Ook Patrick Graind'orge, voorzitter van de CVP-jongeren, reageert scherp : "Stallaert heeft zich nooit aan enig milieureglement gestoord. De politie stelde in de loop der jaren verschillende overtredingen vast, zonder enig gevolg. Ook verzegelde de gemeente de toegangspoort, maar werknemers knipten dit merkteken gewoon door om hun (illegale) aktiviteiten verder te zetten. Hoe wil je nu dat wij een spons over het verleden vegen als het bedrijf nooit enige blijk van goede wil heeft getoond ? " Het punt wordt verworpen.Maar Dora Stallaert weerlegt al deze beschuldigingen met klem : "Vanaf het prille begin beschikken wij over de nodige vergunningen. Onze aktiviteiten hebben steeds aan de wettelijke normen voldaan. Meer nog, wij investeren zelfs in milieu. Eind '85 installeerden wij in Merchtem een overslagstation voor bouwmaterialen met kompakteerinstallatie voor het persen van lichte materialen uit werfcontainers. Een Brabantse primeur. Begin '91 kochten wij verschillende zeefinstallaties om de reststoffen uit het bouwafval te kunnen rekupereren. Bomen omringen het bedrijf, dat in een dal is uitgegraven, zodat er geen visuele hinder bestaat. Voorts zullen wij onze put achteraan het terrein volgende maand betonneren, zodat geen vloeistoffen de grond meer kunnen binnendringen. Wat de Bosbeek tenslotte betreft, hebben wij noodgedwongen tot vorig jaar containers gestationeerd. Op de huidige lokatie is geen plaats meer en op de andere terreinen mogen we niet starten. Ja, waar moeten we nu eigenlijk naar toe ? "