Vlaanderen breekt records in het aantrekken van buitenlandse investeringen. Deze prestatie kadert echter in een groter geheel: de totale som directe buitenlandse investeringen zit op globale schaal fors in de lift (zie ook de tabel: Wie investeert, wie ontvangt?). Het is best mogelijk dat de instroom aan buitenlandse investeringen in 1999 de kaap van 700 miljard dollar neemt. Die investeringen zorgen voor een versnelde integratie van de wereldeconomie. Een wereldwijd complex productie-apparaat staat in de stei...

Vlaanderen breekt records in het aantrekken van buitenlandse investeringen. Deze prestatie kadert echter in een groter geheel: de totale som directe buitenlandse investeringen zit op globale schaal fors in de lift (zie ook de tabel: Wie investeert, wie ontvangt?). Het is best mogelijk dat de instroom aan buitenlandse investeringen in 1999 de kaap van 700 miljard dollar neemt. Die investeringen zorgen voor een versnelde integratie van de wereldeconomie. Een wereldwijd complex productie-apparaat staat in de steigers. De United Nations Conference on Trade and Development ( UNCTAD) waarschuwt er in zijn " World Investment Report 1999: Foreign Investment and the Challenge of Development" voor dat landen die er niet in slagen voldoende buitenlandse investeringen aan te trekken compleet gemarginaliseerd dreigen te geraken in die wereldeconomie. De multinationale ondernemingen zijn al met ongeveer 60.000 en tellen ongeveer een half miljoen buitenlandse filialen. De grootste multinational is General Electric, op de voet gevolg door Ford Motor Company en the Royal Dutch Shell Group. De multinationals nemen ongeveer een kwart van de wereldproductie voor hun rekening. Hun omzet bedroeg in 1998 11.000 miljard dollar. Ter vergelijking: de totale handel tussen 's werelds landen onderling tikte in 1998 af op 7000 miljard dollar. Om buitenlandse markten te bevoorraden, is internationale productie dus belangrijker dan de internationale handel. Voor de ontwikkelingslanden vormen directe buitenlandse investeringen de belangrijkste bron van externe financiering. Hun aandeel in de totale som buitenlandse investeringen viel in 1998 wel terug tot 28%. In 1997 wisten de ontwikkelingslanden nog 37% aan te trekken. Die investeringen zijn ook geconcentreerd in een handvol ontwikkelingslanden. Vele van de armste landen zien de multinationals aan hun deur passeren en dreigen op die manier helemaal niet meer mee te spelen in de wereldeconomie.De UNCTAD hamert erop dat het voor deze landen van cruciaal belang is een gastvrije omgeving te scheppen zonder zichzelf te veel pijn te doen. Dat betekent dat deze landen de corruptie en de overmatige bureaucratie moeten aanpakken en duidelijke milieuvoorschriften dienen op te stellen. Die landen moeten er ook over waken dat die investeringen technologie aanbrengen, de binnenlandse arbeidskrachten opleiden en de groei bevorderen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de multinationals de eigen bedrijven wegdringen en het potentieel van jonge binnenlandse sectoren ondermijnen."World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development", UNCTAD. Internet-adres: http://www.unctad.org