De aanvraag indienen

U kunt een aanvraag tot regularisatie indienen per gewone of per aangetekende brief op dit adres: Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, t.a.v. mevrouw Véronique Tai, Voorzitter, Wetstraat 24, 1000 Brussel. U mag de aanvraag ook doen per e-mail: dvbsda@minfin.fed.be. Op de aangifte moet minstens de naam van de indiener of zijn gevolmachtigde staan, de niet-aangegeven bedragen, de oorsprong ervan en de aangiftedatum. Uw adviseur moet in de aangifte een schets van de feiten geven en een berekening van de verschuldigde belasting maken. Na een dertigtal dagen brengt het Contactpunt u op de hoogte van de ontvankelijkheid van uw regularisatieaanvraag en van het b...

U kunt een aanvraag tot regularisatie indienen per gewone of per aangetekende brief op dit adres: Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, t.a.v. mevrouw Véronique Tai, Voorzitter, Wetstraat 24, 1000 Brussel. U mag de aanvraag ook doen per e-mail: dvbsda@minfin.fed.be. Op de aangifte moet minstens de naam van de indiener of zijn gevolmachtigde staan, de niet-aangegeven bedragen, de oorsprong ervan en de aangiftedatum. Uw adviseur moet in de aangifte een schets van de feiten geven en een berekening van de verschuldigde belasting maken. Na een dertigtal dagen brengt het Contactpunt u op de hoogte van de ontvankelijkheid van uw regularisatieaanvraag en van het bedrag dat u moet betalen. U moet de heffing binnen de vijftien dagen betalen. Daarna ontvangt u een regularisatieattest. Voor geregulariseerde beroepsinkomsten en btw- verrichtingen bestaat geen anonimiteit. Er wordt altijd een kopie van het regularisatie-attest verstuurd naar de plaatselijke controledienst. Er is wel anonimiteit voor de overige inkomsten, zoals roerende inkomsten. De ambtenaren van het Contactpunt Regularisaties mogen de inlichtingen uit die aangiftes niet doorgeven aan andere fiscale diensten. Het is een must dat u zich laat bijstaan door een advocaat of een erkende fiscalist. Voor een standaarddossier - de regularisatie van niet-aangegeven roerende inkomsten over een periode van zeven jaar - kost u dat ongeveer 4000 à 5000 euro. Voorwaarde is wel dat de buitenlandse bank goed meewerkt en dat ze alle nodige informatie vlot bezorgt. Voor Luxemburgse banken is dat doorgaans geen probleem, maar sommige Zwitserse banken doen daar wel eens moeilijk over. Veel hangt ook af van de samenstelling van uw portefeuille. Het spreekt vanzelf dat uw adviseur meer werk heeft als uw portefeuille bestaat uit vijftig individuele aandelen en vijftig individuele obligaties dan uit één wereldwijd obligatiefonds en één wereldwijd aandelenfonds. De fiscale regularisatie gebeurt op basis van het belasting-regime dat van toepassing is op de geregulariseerde inkomsten. Dat betekent dat beroeps-inkomsten worden geregulariseerd tegen hun normale belastingtarief, dus opklimmend tot maximaal 50 procent, verhoogd met de aanvullende gemeentebelasting. Daar komen eventueel nog de verschuldigde btw en sociale bijdragen bij. De regularisatie van beroepsinkomsten is daardoor heel duur. Ook onroerende of roerende inkomsten worden onderworpen aan hun normale belastingtarief, vermeerderd met de aanvullende gemeentebelasting. Daar komt nog een belastingverhoging van 10 procent bovenop. Intresten kunnen zo worden geregulariseerd tegen 25 procent (15 + 10 %) en dividenden tegen 35 procent (25 + 10 %). Met de invoering van de nieuwe tarieven van de roerende voorheffing vanaf het inkomstenjaar 2012 zal het minimumtarief voor intresten dus 31 procent (21 + 10 %) bedragen, of zelfs 35 procent (21 + 4 + 10 %) als meer dan 20.020 euro intresten per jaar worden geregulariseerd. Ondanks het arrest-Dijkman van 1 juli 2010, dat stelt dat er geen gemeentebelasting meer verschuldigd is bij de regularisatie van een buitenlandse portefeuille, stelt het Contactpunt Regularisaties dat dat toch moet. Voor portefeuilles die zich al lang in het buitenland bevinden en waarvoor het volstaat de roerende voorheffing van de laatste zeven jaar te regulariseren, valt de regularisatie vaak vrij voordelig uit.