"Controleurs van de directe belastingen zijn beter opgeleid en hebben meer begrip voor de economische realiteit," zegt een accountant. "BTW-controleurs zijn meestal mensen die geen economische opleiding hebben genoten. Ze bekijken vaak factuur per factuur en gaan na of ze aan een reeks technische voorwaarden voldoen of niet."
...

"Controleurs van de directe belastingen zijn beter opgeleid en hebben meer begrip voor de economische realiteit," zegt een accountant. "BTW-controleurs zijn meestal mensen die geen economische opleiding hebben genoten. Ze bekijken vaak factuur per factuur en gaan na of ze aan een reeks technische voorwaarden voldoen of niet."Marc Vogelaers en Aimé Truyens, ex-controleurs en nu vrijgestelden van de vakbond ACOD-Financiën, geven toe dat er een probleem is bij de BTW-controle. "De gemiddelde leeftijd bedraagt er 51, de jongste moet er ongeveer 40 zijn. Er is immers al jaren niet meer aangeworven," zegt Marc Vogelaers. De BTW-controle is nochtans efficiënt. Een controleur: "Als je daar een rechtzetting doet, snijdt dat onmiddellijk in het vlees. In de directe belastingen heeft 90 % van de vennootschappen die we controleren verlies en na de rechtzetting ook nog. We rapen daar dus niets." De BTW aarzelt ook niet om boetes op te leggen. "Omdat je een onjuist formulier hebt gebruikt, of omdat het twee dagen te laat is aangekomen," zegt een accountant. "Neem het voorbeeld van een intracommunautaire aangifte ( nvdr - voor BTW-handelingen met buitenlandse bedrijven). Dat formulier moet binnen de twintig dagen na het einde van het kwartaal ingediend worden. Ik had het al na tien dagen opgestuurd, maar wel het BTW-nummer foutief ingevuld. Pas drie maanden later krijgt mijn klant een brief om te zeggen dat zijn document niet in orde was en dat hij een boete van 125 euro moet betalen. Die boete kan variëren van 125 tot 500 euro. Ik heb een bezwaar ingediend maar de BTW scheldt erg moeilijk boetes kwijt. Bij de BTW wordt nooit gekeken of je te goeder trouw bent; iedereen is potentieel lid van de Russische maffia." "We hebben strikte instructies," verdedigt een controleur zich. "Wij mogen niet interpreteren, maar moeten de wet toepassen. Daarna kan de belastingplichtige een verzoekschrift indienen bij de gewestelijke directeur. En die zal de boete kwijtschelden als de vraag redelijk is. Die BTW-instructie Boetes is ontstaan om in elke regio voor dezelfde overtreding dezelfde boete te kunnen geven. Vroeger was dat anders."Bij de directe belastingen is dat niet het geval. "Bij een eerste overtreding is de boete nihil," zegt Aimé Truyens. "En na drie jaar heb je weer een propere lei. We zijn ook niet echt verplicht om boetes te geven. Wanneer je bijvoorbeeld een belastingverhoging van 50 % geeft omdat iets niet is aangegeven, kun je die verhoging beperken tot 10 % omdat de man of vrouw goed heeft meegewerkt. Het is eigenlijk willekeur. Dan vind ik het BTW-systeem beter."eXtra informatie op www.trends.be Op www.trends.be vindt u een schema van wanneer u een controle mag verwachten. Op de website van Trends vindt u twee nota's over de rechten en plichten van de belastingplichtige bij de fiscale controle.