Edegem blijft, mbo's voor subdivisies
...

Edegem blijft, mbo's voor subdivisies"Niks nieuws onder de zon," reageert Paul Buysse, de Antwerpse executive director van het (Britse) wereldconcern BTR. De Britse pers bracht het voorbije weekend uit dat BTR vecht om terug te keren. Beursanalisten, zo heet het, verwachten dat de nieuwe BTR-topman Ian Stracham, in september eerstkomend, voor de eerste maal in 30 jaar, een dividendverlaging tot een derde zal aankondigen. Meteen wordt erbij gezegd dat BTR enkel uit de problemen zal geraken indien het hele subdivisies in het uitstalraam zet en enkele niche-activiteiten verkoopt. "Een interpretatie van journalisten," meent Buysse, die er op wijst dat het executive committee van BTR (waarin hij ook zelf zetelt) reeds in maart besliste tot een ingrijpende strategische review van de concernactiviteiten. "In september zullen we dat concretiseren in ons profit plan voor 1997," grinnikt Buysse. "Wat nu plots groot nieuws heet, weten we binnen BTR al drie jaar. Het schijnt dat we subdivisies willen verkopen en ons gaan concentreren op grotere eenheden ? Klopt. Neem mijn eigen divisie Brook Hansen. Eind 1995 hebben we al onze sportafdeling, producent van onder meer tennisballen en golfattributen, verkocht voor 300 miljoen Britse pond. De reden ? BTR wil uit de consumentenmarkt. We zitten ook niet langer te azen op nichemarkten, integendeel. We willen ons concentreren op globale business met divisies die minstens de potentie hebben om het tot wereldleider te schoppen." Of Buysses eigen divisie aan die voorwaarden voldoet ? "En of. Brook Hansen heeft de potentie om tot wereldleider uit te groeien op het vlak van elektrische motoren, koppelingen en tandwielkasten. We zijn nog steeds op zoek naar acquisities. Dat betekent echter niet dat we ons niet inpassen in de grote, strategische opties van het concern. Concreet worden een aantal kleinere subdivisies afgestoten. Het Britse Cimex, producent van industriële stofzuigers, is sinds kort, via een mbo, verzelfstandigd. Enkele subdivisies staan in de uitverkoop. Het gaat telkens om bedrijfjes van 5, 7 tot 10 miljoen pond. We hebben reeds voorstellen gedaan om tot een mbo te komen." Wordt Hansen Transmissions International in Edegem straks ook "verzelfstandigd" via een mbo ? Reageert Buysse : " No way. Edegem heeft nog nooit zo veel geld verdiend als in 1995 en heeft nog nooit een zo belangrijke strategische positie binnen de groep ingenomen. Edegem staat niet te koop, integendeel. We hebben net vier nieuwe producten gelanceerd. Dat doe je niet wanneer je een bedrijf in het uitstalraam plaatst." PAUL BUYSSE (BTR) Enkele subdivisies in de uitverkoop, maar Edegem strategischer dan ooit.