De inflatie in België lijkt met goed 8 procent haar piek te hebben bereikt. Toch blijft de bezorgdheid bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) groot. De bedrijven vangen met de automatische indexering het gros van de inflatieschok op. "Dat de marges hoog genoeg zijn om de loonkostenstijging te incasseren, is een fabel", zegt topman Pieter Timmermans.
...

De inflatie in België lijkt met goed 8 procent haar piek te hebben bereikt. Toch blijft de bezorgdheid bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) groot. De bedrijven vangen met de automatische indexering het gros van de inflatieschok op. "Dat de marges hoog genoeg zijn om de loonkostenstijging te incasseren, is een fabel", zegt topman Pieter Timmermans. 1 Volgens de Nationale Bank zijn de oplopende loonkosten geen drama. De bedrijfsmarges zijn hoog genoeg om die op te vangen. "De cijfers dateren van midden 2021. Bovendien gaat het om brutomarges. Die zijn snel in elkaar aan het storten. Als bedrijven worden geconfronteerd met hoge onvermijdelijke kosten, zoals voor lonen en energie, zal de marge op termijn negatief worden. "De brutomarge bestaat grosso modo uit investeringen, belastingen en dividenden. De dividenden worden beperkt, de belastingen blijven hetzelfde. Dus gaan vooral de investeringen naar beneden. Die leveren de banen van morgen." 2 De Belgische loonhandicap stijgt, maar komt er geen inhaalbeweging met loonaanpassingen in de buurlanden? Daar past men de lonen op termijn ook aan de stijgende levensduurte aan. "Wij indexeren realtime én tegen het hoogst mogelijke percentage. Andere landen denken na over de integratie van inflatiestijgingen in het loonbeleid. Maar ik geloof nooit dat Duitsland zijn economie onder druk zal zetten door de lonen onnoemelijk te laten stijgen." 3 Sommigen zien belastingen en herverdeling als de manier om het koopkrachtprobleem aan te pakken. "Nieuwe of hogere belastingen zijn de snelste manier om toegevoegde waarde te vernietigen. Meer mensen aan de slag krijgen en een flexibelere arbeidsmarkt hebben een veel positievere impact: minder werklozen, minder werkloosheidsuitkeringen, meer inkomsten voor de sociale zekerheid en de fiscus. Men kan beter daarop inzetten."