Als Europese filehoofdstad heeft Brussel er alle belang bij om zijn mobiliteitsproblemen structureel aan te pakken. Dat lukt alleen als de neuzen in dezelfde richting staan. Daarom begint deze week een campagne met een colloquium en een tentoonstelling om het plan in de hoofden van de Brusselaars te verankeren.
...

Als Europese filehoofdstad heeft Brussel er alle belang bij om zijn mobiliteitsproblemen structureel aan te pakken. Dat lukt alleen als de neuzen in dezelfde richting staan. Daarom begint deze week een campagne met een colloquium en een tentoonstelling om het plan in de hoofden van de Brusselaars te verankeren. De gewestelijke overheidsdienst Brussel Mobiliteit presenteert met Mobil 2040 een langetermijnvisie waarin het gewest evolueert naar een multipolaire grootstad waar minder plaats is voor de auto. Voor de uitwerking van het plan kreeg het Brussels Gewest de steun van de studiebureaus Technum en Espaces Mobilités. Het document dat de twee studiebureaus uitwerkten, schetst het leven van een aantal fictieve Brusselaars in 2040. Ze leven in een stad waar de economische activiteit verspreid zit over verscheidene polen. Het zijn mensen die geen eigen auto hebben, ze wonen dicht bij hun werk en hebben daar fiscaal baat bij, terwijl hun boodschappen meestal door een fietskoerier worden geleverd. "Dit is geen persoonlijke fantasie", zegt staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen). "De voorbeelden in dit plan bestaan allemaal al. Je kunt van geen enkele maatregel zeggen dat hij onmogelijk is, want ergens in een stad op de wereld wordt hij al toegepast. Met Mobil 2040 willen we een blauwdruk bieden voor een leefbaarder Brussel. Een visie op de toekomstige mobiliteit moet niet alleen gaan over infrastructuurplannen, maar tonen hoe Brussel een gewest kan zijn waar mensen willen leven." "De Brusselse regering heeft die visie al gedeeltelijk in het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) geïntegreerd. Vandaag is Brussel erg centrum-georiënteerd. De hele infrastructuur is vooral gericht op de Vijfhoek. We vertrekken liever vanuit een multipolaire stad van nabijheid, waarbij je een aantal polen hebt waar mensen wonen, werken en er zich amuseren." Het basisidee is: als mensen minder afstand afleggen, wordt de mobiliteitsknoop vanzelf kleiner. Bovendien krijgt in de toekomstvisie van Mobil 2040 de auto minder ruimte. "Ondanks aanhoudende discussies over rekeningrijden is daar wel degelijk een politiek draagvlak voor. Ook Febiac ziet extra infrastructuur niet langer als de oplossing voor de files. In ons plan rijden auto's meer ondergronds en zijn ze niet meer overal toegelaten. Mensen willen een leefbare stad. Overal auto's toelaten, is daar niet compatibel mee. Ook in Amsterdam en Kopenhagen zie je dat gebeuren. Aan die tendens gaan we niet ontsnappen." Vooralsnog blijft het prijskaartje dat aan Mobil 2040 plakt onbekend. "We hebben geen kostprijs berekend. Maar de voorgestelde maatregelen hoeven niet veel extra te kosten. Overheden en gemeenten moeten voortdurend hun openbare ruimte heraanleggen. Ze kunnen zich daarbij richten op Mobil 2040, want een straat slecht aanleggen, is even duur als een straat goed aanleggen."ROELAND BYL