"Er is nu al een verhoging van de trafiek." Tot die verheugende vaststelling komt Gilbert Verelst, adjunct-administrateur-generaal van de nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen.
...

"Er is nu al een verhoging van de trafiek." Tot die verheugende vaststelling komt Gilbert Verelst, adjunct-administrateur-generaal van de nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. Op 22 december 1997 ging de oude sluis van Wintam definitief dicht. Voortaan weren schepen de bochtige Rupel en hebben ze, via de nieuwe sluis in Hingene, een rechtstreekse verbinding met het dertig kilometer lange Zeekanaal Brussel-Schelde. De scheepvaart heeft decennia moeten wachten op het 14,3 miljard dure bouwwerk, waarvan de eerste plannen uit de jaren zestig dateren. Door Hingene verdriedubbelt de tonnenmaat voor duwkonvooien naar 9000 ton en de scheepvaart moet geen rekening meer houden met de getijden op de Rupel. De oude sluis maakte slechts acht uur varen per etmaal mogelijk. Hingene wordt het etmaal rond bediend. "De vaart naar Brussel wordt ingekort van zeven tot vijf uur," berekent Gilbert Verelst. "Om door de oude sluis te raken, moesten schepen één uur wachten. De nieuwe sluis maakt een versassing in tien minuten mogelijk." Zo ligt Brussel een beetje dichter bij de zee. En ook - zo vrezen sommige vervoersdeskundigen in Antwerpen - dichter bij Rotterdam.De nieuwe sluis zorgt vandaag al voor een stijging van de trafiek. Het aantal versaste zeeschepen bedraagt vier per dag; de oude sluis liet er slechts vijf per week door. Het moet de vervoerde tonnenmaat op het zeekanaal, die de voorbije kwarteeuw stelselmatig verminderde, weer opkrikken. 1970 was een hoogtepunt met 14,3 miljoen ton goederen; 1993 het dieptepunt met 8,3 miljoen ton goederen. In 1996 werd 8,5 miljoen ton goederen vervoerd over het Zeekanaal Brussel-Schelde. 40% van de goederen zijn brandstoffen, als bevoorrading voor Brussel. Nog eens 40% maken bouwmaterialen en chemische grondstoffen uit. Een vijfde is voeding, voornamelijk granen en aardappelen. Onder meer de bedrijven Prayon Rupel en Eternit (Kapelle-op-den-Bos) zien hun transportkosten gevoelig dalen, door het gebruik van schepen met een grotere tonnenmaat. Ook twee overslagbedrijven krijgen extra zuurstof. DD Shipping in Grimbergen, maar vooral RCT Verbeke in Willebroek. Verbeke pootte in de gemeente het Intermodaal Regionaal Centrum neer, gespecialiseerd in de overslag van containers. "Een hinderpaal blijft het tijdverlies door de voorlopige inklaring in Antwerpen," waarschuwt Verelst. "Wie naar Luik of Gent vervoert van buiten België kan ter plaatse inklaren en wint gemiddeld één uur."