Flanders Investment & Trade (FIT) moet de Vlaamse export promoten en investeringen aantrekken. In zijn raad van bestuur zitten vertegenwoordigers van de regering, de bedrijven en de sociale partners. Tot begin 2015 was ETAP-CEO Christ'l Joris er tien jaar lang voorzitter. Bruno Segers volgde haar op.
...

Flanders Investment & Trade (FIT) moet de Vlaamse export promoten en investeringen aantrekken. In zijn raad van bestuur zitten vertegenwoordigers van de regering, de bedrijven en de sociale partners. Tot begin 2015 was ETAP-CEO Christ'l Joris er tien jaar lang voorzitter. Bruno Segers volgde haar op. BRUNO SEGERS. "Je krijgt 's avonds laat een telefoontje van een bekende stem die je vraagt: 'Je gaat dat toch doen?' Dan kun je moeilijk 'nee' zeggen." SEGERS. "Men wou iemand uit de digitale wereld, de nieuwe economie en iemand die voor buitenlandse bedrijven had gewerkt en met hun blik naar Vlaanderen kon kijken. Toen ik in 2006 CEO van Microsoft België was, heb ik de eerste technologische missie naar de Amerikaanse Westkust helpen organiseren. Dat was blijven hangen." SEGERS. "Voor ik toezegde, heb ik voogdijminister Geert Bourgeois naar zijn prioriteiten gevraagd. Ten eerste moeten we het netwerk van 200 Vlaamse economische vertegenwoordigers optimaliseren. Ten tweede moet FIT de centrale actor en de eindregisseur zijn van de internationalisering van de Vlaamse economie. Ten derde willen we zoeken naar synergieën en consistentie in het gebruik van onze werkmiddelen." SEGERS. "Ik spendeer aardig wat tijd aan bruggen bouwen. Er zijn nog veel middelen, maar die zitten verspreid. FIT heeft een kleine 400 medewerkers, van wie 200 fulltime in het buitenland. Vier van hen zijn technologieattachés. Maar ook imec heeft vertegenwoordigers in het buitenland. Daar moeten we synergie zoeken. Export is ook de kennis van onze strategische onderzoekscentra - imec, iMinds, VITO, VIB en Flanders Make. Omgekeerd helpt FIT investeerders aan te trekken. "Ik ben gaan praten met de Voka's, Unizo's, Agoria's, waarmee onze adviseurs internationaal ondernemen in de provincies vaak samenwerken. Die middenveldorganisaties staan niet voldoende stil bij waar de ondernemingen internationaal van wakker liggen. FIT heeft van Geert Bourgeois de opdracht gekregen voor Vlaanderen een geïntegreerde visie op internationalisering uit te werken. Dat moet uitmonden in een Flanders International Economic Summit (FIES) over onze internationale economie. Na Parijs is die uitgesteld tot 25 januari. Als voorbereiding zijn er werkgroepen van belanghebbenden geweest. Daar hebben we ervoor gezorgd dat er aan elke tafel minstens twee bedrijven vertegenwoordigd waren. Dat gaf meteen een andere dynamiek." SEGERS. "Op de FIES van 25 januari zullen we accenten leggen. Er is een engagement voor vereenvoudiging. Daarnaast blijf ik pleiten voor een Slim Vlaanderen. Bijna elke Vlaamse Stad koestert een Smart City-project. Daar word ik zenuwachtig van. De Metropolitan Area van Los Angeles is even groot als Vlaanderen, heeft tweemaal zoveel inwoners, maar het is één gebied. Zo moeten we ons oriënteren: als Stadsgewest Vlaanderen. Aan het buitenland niet een stad laten zien, maar Smart Flanders. Daarin kunnen FIT, iMinds, imec en de andere onderzoekscentra katalysatoren zijn. Laat ons daar eens een intendant voor benoemen, die de versnipperde budgetten samenbrengt." P.C."Het is onze missie de Belgische economie te ondersteunen"