Met de toestemming van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen zit de beursgenoteerde Kinepolis Group in de laatste rechte lijn voor de verwezenlijking van haar Brugse bioscoopproject. De groep beschikt sinds februari 2003 over een koopoptie op 2,4 ha grond van de Camping d'Hoeve in Sint-Michiels, vlakbij de autowegen E40 en A17. Als er geen beroep komt, verrijst daar een bios-coopcomplex met acht zalen. Eerder had Arohm de bouwvergunning naar de prullenmand verwezen. "Maar door de plannen te herzien en het project uit...

Met de toestemming van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen zit de beursgenoteerde Kinepolis Group in de laatste rechte lijn voor de verwezenlijking van haar Brugse bioscoopproject. De groep beschikt sinds februari 2003 over een koopoptie op 2,4 ha grond van de Camping d'Hoeve in Sint-Michiels, vlakbij de autowegen E40 en A17. Als er geen beroep komt, verrijst daar een bios-coopcomplex met acht zalen. Eerder had Arohm de bouwvergunning naar de prullenmand verwezen. "Maar door de plannen te herzien en het project uit te breiden met 200 bijkomende parkeerplaatsen en een uitrit op de Koning Albert I-laan, moeten we tegemoet komen aan de verzuchtingen," denkt Kinepolis-woordvoerster Myriam Dassonville. "De opening is dan gepland in de loop van 2006.""Eindelijk," reageert burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) tevreden. "In 1996 al had ik het idee gelanceerd dat Brugge een bioscoopcomplex verdiende. Maar het moest blijkbaar tot vandaag duren vooraleer er uitzicht was op de realisatie ervan." De saga van de Brugse bios-coop leest als een thriller. De stad zelf speelde meer dan een figurantenrol. De plannen om de stationsomgeving om te vormen - waarin ook een bioscoopcomplex moest passen - verzopen in de juridische spielereien. Uiteindelijk diende NMBS-dochter Euro Immo Star een bouwvergunning in en werd de realisatie en uitbating van het bioscoopcomplex toevertrouwd aan Ciné Invest, de alliantie van Luc Van De Casseye en de Franse mediamagnaat Jean-Max Elisé. Al is ook dat niet langer een zekerheid, aldus NMBS-woordvoerster Leen Uyterhoeven: "Wij gaan door met ons project, de bouwvergunning is een kwestie van weken. Maar laat mij beklemtonen dat er geen contract is tussen de NMBS en Ciné Invest."Wie de eventuele exploitatie van de stationsbioscoop op zich neemt, is dus nog niet geweten. Luc Van De Casseye geeft onomwonden toe dat twee bioscopen geen zin hebben: "Wie eerst bouwt, wint het pleit." Een logica die door bijna alle actoren wordt toegegeven. Uyterhoeven wil niet ingaan op dergelijke conclusies, terwijl Moenaert zegt dat het hem niet kan schelen wie het wordt: "Brugge wint sowieso, want krijgt zijn bioscoop." Daar plaatst Van De Casseye vraagtekens bij: Brugge vroeg onder meer garanties over de terugbetaling van twee miljoen euro, die de stad destijds had betaald voor de versteviging van de stationsparking, waarop het bioscoopcomplex diende te komen. Voorts werd een bankwaarborg van 700.000 euro geëist voor de aanleg van de wegen en de infrastructuur. "Als Kinepolis wint, is Brugge dat geld kwijt."L.D."Wie eerst bouwt, wint het pleit. Twee bioscoopcomplexen in Brugge heeft geen zin."