De regering heeft het Generatiepact bijgestuurd. Voor de metaalsector werd een belangrijke afwijking toegestaan door de speciale brugpensioenregelingen langer te laten bestaan. De bediendebonden waren wat minder luidruchtig en zagen hun eis om de uitbreiding van de gelijkgestelde periodes verwezen naar een werkgroep onder sociale partners. De regering heeft er goed aan gedaan om hier niet op toe te geven. De toegevingen aan de metaalsector betreffen een steeds kleinere groep en hebben een uitdovend karakter. De eisen om de gelijkgestelde periodes betreffen echter een steeds groter wordende groep en hebben geen uitdovend karakter.
...

De regering heeft het Generatiepact bijgestuurd. Voor de metaalsector werd een belangrijke afwijking toegestaan door de speciale brugpensioenregelingen langer te laten bestaan. De bediendebonden waren wat minder luidruchtig en zagen hun eis om de uitbreiding van de gelijkgestelde periodes verwezen naar een werkgroep onder sociale partners. De regering heeft er goed aan gedaan om hier niet op toe te geven. De toegevingen aan de metaalsector betreffen een steeds kleinere groep en hebben een uitdovend karakter. De eisen om de gelijkgestelde periodes betreffen echter een steeds groter wordende groep en hebben geen uitdovend karakter. De caissière is zowat het symbool geworden om het probleem van de gelijkgestelde periodes plastisch uit te leggen. De caissière is bijna altijd een vrouw en werkt in zeer veel gevallen deeltijds. Daardoor verzamelt ze onvoldoende gewerkte tijd om in aanmerking te komen voor een vroeg brugpensioen. Heel wat andere vrouwen komen ook niet in aanmerking omdat ze tijdskrediet of ouderschapsverlof hebben opgenomen om voor de kinderen te zorgen. Het verstrengde brugpensioen op 58 jaar wordt daardoor onbereikbaar voor zeer veel vrouwen. En dat vinden de vakbonden discriminatie. Dat klinkt goed, maar het is totaal fout. Het brugpensioen wordt aangezien als een soort vervroegd pensioen. Dan hebben vrouwen inderdaad evenveel recht op brugpensioen als mannen. Maar het brugpensioen is dat helemaal niet. Het brugpensioen dient om werknemers die uitgeblust raken, vervroegd te laten vertrekken. Het gaat om mensen die vroeg begonnen zijn met werken en die na een lange loopbaan opgebrand zijn. Hoe kan een deeltijds werkende vrouw of een vrouw die enkele jaren uit het arbeidscircuit is weggebleven, zo uitgeblust zijn dat ze evenveel recht heeft op brugpensioen als een man die voltijds heeft gewerkt? Is zorgen voor de kinderen geen zware arbeid, hoor ik de vrouwen al zeggen. Zeker en vast. Maar dat stelt de vraag naar de vergoeding die gegeven wordt aan zorgarbeid (voor kinderen, maar ook voor ouderen). Of de sociale zekerheid via het brugpensioen daar de juiste weg voor is, kan betwijfeld worden. Bovendien hebben sommige vrouwen al eens een voordeel gekregen: ze hebben tijdens de periode van tijdskrediet bijvoorbeeld een extra vergoeding ontvangen. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van ploegenarbeiders. Die zouden ook sneller opgebrand zijn en dus recht hebben op een sneller vervroegd pensioen. Op het eerste gezicht is dat zo, maar hebben die ploegenwerkers niet al die tijd bewust gekozen voor ploegenwerk omdat het beter verdient? Net zoals kaderleden beter verdienen, maar dan ook letterlijk 'geen uren' hebben. Moet je dan 'kaderlid' ook als een zwaar beroep catalogeren omdat een kaderlid jarenlang meer dan 38 uur per week heeft gewerkt? Zeker niet. Ze hebben ervoor gekozen en ze zijn ervoor betaald. Natuurlijk moet je niet blind zijn voor het feit dat veel ploegenwerkers opgebrand zijn op een bepaalde leeftijd. Zij zouden beter begeleid worden naar een lichtere job in plaats van weggegooid te worden op de stapel van het brugpensioen. Daar ligt trouwens een grote uitdaging voor de werkgevers, die op dit vlak dringend meer verantwoordelijkheid aan de dag zullen moeten leggen. Guido Muelenaer Guido Muelenaer