De auteur is hoogleraar Economie aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Federatie van de Beleggers en de Beleggingsclubs (VFB).
...

De auteur is hoogleraar Economie aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Federatie van de Beleggers en de Beleggingsclubs (VFB). Nog geen jaar geleden luidden ex-senator Etienne Cooreman en oud-voorzitter Jean-Louis Duplat van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) de stormklok over de toekomst van de beurstoegang van onze small- en midcapbedrijven. Naarmate de koerslijst van Euronext er meer en meer begint uit te zien als die van de New York Stock Exchange, dreigen onze bedrijven illustere onbekenden te worden. De belangstelling voor kleine en middelgrote bedrijven vanwege de professionelen is niet groot. Uit de dagelijkse koerslijsten in de krant De Tijd blijkt dat de bedrijven uit de Bel20 gemiddeld door zestien analisten worden opgevolgd; de Belgische midcaps door... vier. Alleen D'Ieteren, Tessenderlo, UCB, Dexia, Fortis, KBC, Delhaize, RTL Group, Electrabel en Barco zijn opgenomen in de lijst met 309 'Europese aandelen' die door een grotere groep analisten wordt gevolgd. De VFB krijgt een 'bedrijfsleider'. Toen we voor de VFB-Happening van 2002 een rapport maakten over de Belgische small- en midcaps, bleek al hoe moeilijk het was om alle noodzakelijke informatie over middelgrote en kleine bedrijven te verzamelen. Vanaf dan zijn we beginnen zoeken naar een methode om de informatie over die bedrijven te optimaliseren. VFB'ers zijn doe-het-zelfbeleggers met enerzijds een grote belangstelling voor internationale beleggingen en anderzijds een niet aflatende kritische belangstelling voor de ondernemingen van bij ons. Het programma van de VFB-Happening van maart 2004 zal, net zoals dat in het verleden het geval was, diezelfde dualiteit weerspiegelen. De bedrijven weten onze belangstelling te appreciëren. Het gebeurt zelden dat een bedrijfsleider of chief financial officer weigert om een voordracht te geven of een publiek debat met een kritisch analist aan te gaan. Ondernemingen kunnen via de VFB hun banden met de particuliere beleggers ook versterken via bedrijfsbezoeken, introductiesessies bij beursgangen, contacten via een stand tijdens de Happening of de Dag van de Tips, de bespreking van het bedrijf en van zijn sector op een Trefpunt, of in de Nieuwsbrief. We hebben nu een plan gelanceerd dat een structurele band tot stand wil brengen tussen de VFB en beursgenoteerde bedrijven - via het kanaal van de bedrijfssponsoring of het bedrijfslidmaatschap. In plaats van ze telkens apart te benaderen, bieden we bedrijven voortaan een pakket aan dat een structurele band creëert. Via onze VFB-website zullen we ook de informatie- en communicatiemogelijkheden uitbreiden en zo uitgroeien tot een significant instrument voor al wie in dit soort bedrijven wil beleggen. Op onze VFB-website zullen de beleggers ook een fiche vinden met de basisgegevens over elk bedrijfslid. Ik droom ervan dat deze website uitgroeit tot een één-tot-éénrelatie tussen een beursgenoteerd bedrijf en de particuliere belegger die informatie over dat bedrijf wil. Onze website en database zullen zo worden uitgebouwd dat bedrijven geïnteresseerde beleggers makkelijker kunnen informeren en dat de beleggers de mogelijkheid krijgen om hun vragen beantwoord te zien. Aan dit plan werd maandenlang in stilte gewerkt. We hebben nu meer dan zestig beursgenoteerde bedrijven geprospecteerd. Het blijkt dat onze strategie naar waarde wordt geschat en op ruime steun van de genoteerde bedrijven kan rekenen. De VFB telt weliswaar 7500 leden en 400 clubs maar blijft uiteindelijk een kleine organisatie, met een vlakke structuur die nagenoeg uitsluitend op vrijwilligers draait. Die vrijwilligersbasis zal zeker worden behouden. Maar om de punten uit dit VFB-masterplan concreet te maken, hebben we gekozen voor de versterking van de bestaande vrijwilligersstructuur met een professionele kern van twee vaste medewerkers. Fonne Hendrickx, zelf VFB'er en clublid van het eerste uur en oud-manager van de Beurs van Antwerpen, wordt onze 'bedrijfsleider'. Daarnaast wordt ook een fulltime medewerker aangetrokken. Die zal ervoor zorgen dat de bedrijfsinformatie doorstroomt naar de website, de Nieuwsbrief, de NAIC-database en de analyses. Met deze professionalisering treedt de VFB in het spoor van haar zusterverenigingen in de Verenigde Staten, de Scandinavische landen, Nederland, Duitsland enzovoort. Geen nationalistische sentimenten. De VFB behoudt haar no-nonsensefocus. We beleggen wereldwijd, maar zullen ook in de toekomst aandacht besteden aan kleine en middelgrote ondernemingen van bij ons. Zo kunnen we de unieke mogelijkheden van particuliere beleggers beter tot hun recht laten komen. Grote beleggingsfondsen en bankportefeuilles hebben het moeilijk met beleggen in small- en midcaps. Een 'klein' order van een grote portefeuille werkt al snel marktbeïnvloedend. Gewapend met aangepaste methoden (de stock selection guide en de NAIC-criteria) en met de juiste informatie en documentatie kunnen particuliere beleggers die markten veel beter aan. Denk dus niet dat we worden gedreven door nationalistische sentimenten. Neen, de belegger zal er beter van worden. Emiel Van BroekhovenDenk niet dat we worden gedreven door nationalistische sentimenten. Neen, de belegger zal er beter van worden.