Het wordt even wennen voor de Luikse hoogleraar Paul Demaret. Hij verlaat de vurige stede voor een op het eerste gezicht veel rustiger bestemming: het rustieke Brugge. Daar wachten de 61-jarige professor in Europees recht niettemin een pak nieuwe uitdagingen.
...

Het wordt even wennen voor de Luikse hoogleraar Paul Demaret. Hij verlaat de vurige stede voor een op het eerste gezicht veel rustiger bestemming: het rustieke Brugge. Daar wachten de 61-jarige professor in Europees recht niettemin een pak nieuwe uitdagingen. Het Europacollege is een eerbiedwaardig instituut, maar het is te weinig bekend, te weinig aanwezig op het internationale forum, te veel gericht op een incrowd. Aan die tekortkomingen wil de nieuwe rector tijdens zijn vijfjarige ambtstermijn iets doen. "Ik wil onze Europese studies meer openstellen voor niet-Europese studenten," zegt hij. "Zuid-Amerikaanse of Aziatische studenten moeten evengoed een plaats in onze aula's hebben." Dat het Europacollege, ondanks zijn naam en faam, te weinig aanwezig is op het publieke forum, is nog zacht uitgedrukt. Demaret wil dan ook dat 'zijn' college zich expliciet mengt in het maatschappelijke debat over het nieuwe Europa, de Europese integratie en de plaats van Europa in de wereld. "Ons college vormt met zijn vestigingen in Brugge en Warschau een uitzonderlijk Europees observatieplatform," vindt de rector. "Laten we daar ook gebruik van maken."Per 1 februari neemt Paul Demaret het mandaat op dat negen maanden lang onbezet bleef. De vorige titularis, de Nederlander Piet Akkermans, overleed onverwacht in de lente van 2002. Het ontbreekt de Waalse West-Vlaming Demaret (in Oostende geboren, maar in Franstalig België opgegroeid) niet aan referenties in de academische wereld. De man heeft een reputatie opgebouwd als professor in Europees economisch recht. Ook in wereldhandelsrecht staat Demaret bekend als een autoriteit, tot in Beijing toe. Daar is hij titularis van een leerstoel WHO-problematiek. Doctoreren deed hij dan weer in New York ( Columbia University) en het Californische Berkeley. Eén zaak is zeker: met Demaret heeft het Europacollege een kosmopoliet in huis. Karel Cambien [{ssquf}]Paul Demaret (61). Is: nieuwe rector van het Europacollege.Vrije tijd: actieve natuurbeleving, ornitologie. "Het Europacollege moet zichtbaarder worden op het internationale forum."