Looninlevering bij VCST, zoeken naar overnemers bij Nova, en TMC verkocht. Intussen zoekt de Limburgse gewestelijke ontwikkelingsmaat- schappij naar nieuwe investeerders, liefst kmo's.
...

Looninlevering bij VCST, zoeken naar overnemers bij Nova, en TMC verkocht. Intussen zoekt de Limburgse gewestelijke ontwikkelingsmaat- schappij naar nieuwe investeerders, liefst kmo's.Het zal de arbeiders van TMC ( Tongeren Manufacturing Company) en het ook in Tongeren gevestigde Nova een schamele troost wezen : het industrieterrein van Tongeren-Oost heet het meest attractieve van heel Limburg. De Gom ( Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij) wil daar nu ook bedrijven op. In maart ek. trekt de GOM naar de VS. Aan een tiental Amerikaanse bedrijven zal worden voorgesteld om te investeren in "om het even welk" megaproject in Limburg. Het consultingbureau PLI acht de industrieterreinen Genk-Noord, Genk-Zuid en Tongeren-Oost de best gelokaliseerde om dergelijk mega-project onderdak te bieden. Samen met de Vlaamse regering en Imec hoopt de GOM ook een fabrikant van halfgeleiders naar Limburg te lokken. Intussen pakt de GOM, na eerdere kritiek vanuit SP-hoek over gebrek aan dynamisme, uit met cijfers. Zo haalde de ontwikkelingsmaatschappij sinds 1991 63 bedrijven naar de provincie, goed voor zo'n 3500 jobs en 23 miljard frank investeringen. Over diezelfde periode verkocht de GOM 740 hectare industriegrond. En nog meer cijfers : momenteel zijn 160 Limburgse kmo's hun kwaliteitslabel aan het behalen en van de Vlaamse expansiesteun ging de voorbije jaren maar liefst een derde richting Limburg. Alles koek en ei, dus in Limburg ? Niet echt, neen. Limburg kampt met hét probleem van Wallonië : de nieuwe tewerkstelling slaagt er niet in het jobverlies in de traditionele sectoren (de mijnen) én het groter aanbod op de arbeidsmarkt op te vangen. De Limburgse Gom ontwaart nog mogelijkheden binnen de toeleveringssector, vooral dan voor de automobielindustrie. "In vergelijking met onze buurlanden is het aantal toeleveranciers dat hoort bij grote bedrijven in Limburg ondervertegenwoordigd. In de automobielsector heb je, in de buurlanden, tegenover elke directe toeleverancier één lokale toeleverancier. In België heb je voor drie directe toeleveranciers amper één lokale," weet administrateur-generaal Raymond Van Ballaer van de Gom. Met Fabrimetal wil de Gom-Limburg op één jaar tijd dan ook tien nieuwe toeleveringsbedrijven naar Limburg halen. En dat is meer dan nodig. Uit een onderzoek, van de Gom-Limburg zelf, blijkt immers dat de provincie 1400 extra kmo's nodig heeft. In Limburg werden, in het jaar 1994, 214 kmo's geteld per 10.000 inwoners. Dat zijn er wel meer dan in Vlaams-Brabant 174 kmo's per 10.000 inwoners maar veel minder dan West-Vlaanderen (276 op 10.000). TOELEVERANCIERS Limburg op zoek naar meer kmo's.