OVERDRACHT VAN AANDELEN.
...

OVERDRACHT VAN AANDELEN." Act richt zich tot Vlaamse werkgevers omdat hun expertise en knowhow voor ondernemers in de derde wereld waardevol is. We breken daarmee met de klassieke ontwikkelingssamenwerking, waar begrippen als bedrijfsmanagement, kredietwaardigheid en financieringskredieten weerstanden oproepen. Ook voor de lokale partners, die gewend zijn een project cadeau te krijgen, veroorzaakt ons zoeken naar een billijk evenwicht tussen het zomaar wegschenken en een betaalbare overdracht van aandelen een cultuurschok. Nochtans moet een project kunnen functioneren als een rendabele onderneming om op termijn levensvatbaar te zijn. Wie daarvoor de prijs betaalt, zal ervoor zorgen dat het project blijft bestaan nadat het hulpgeld is opgedroogd en de hulpverleners zijn vertrokken," zegt algemeen directeur Guido Lamote van de christen-democratische ontwikkelingsorganisatie Act. In maart '96 werd een aantal Act-projecten in Hoima ondergebracht in de vennootschap Hodeco Ltd. (Hoima Development Cooperation). Hodeco is gegroeid uit het kindervoedingsbedrijf Mukuza Nutricion Center, het veevoederbedrijf Animal Husbandery, de landbouwafdeling Processing of Agricultural Products en het werkatelier Agromechanical Workshop. Toen het project in 1992 werd opgestart, stelde het bisdom van Hoima grond ter beschikking. Die inbreng werd geraamd op 60 % van de aandelen. De overige 40 % behoorde aan Act en werd nadien overgenomen door de lokale financieringsmaatschappij Incofin Uganda (een voorwaarde van Abos ; Incofin steunt lokaal ondernemerschap). Het Ugandees management zal zich nu inkopen in Hodeco Ltd. De waarde van de aandelen wordt berekend op basis van de jaarbalans. Het productmanagement en de commercialisering van Mukuza zijn al volledig in handen van Ugandezen. Mukuza produceert, met 70 mensen, 15 ton maïspap per maand. Vermengd met soya en gierst wordt het in pakjes van 500 gram verkocht tegen 300 shilling (10 frank). De basisproducten komen van lokale boeren. Na drie jaar was Mukuza break-even. Sinds kort is het bedrijf winstgevend. Concurrenten zijn multinationals zoals Nestlé. Via een revolving loan fund krijgen boeren goedkope leningen. Voorts heeft Act infrastructuurprojecten (bruggen en wegen). Lokale gemeenschappen leveren de handenarbeid en staan in voor het onderhoud. Vanuit dezelfde filosofie wordt in het dorpje Nalweyo, op 50 kilometer van Hoima, ossentractie voor het bewerken van het land en voor goederenvervoer ingevoerd. En begin dit jaar werd op 250 hectaren in Nkozi, nabij Kampala, Equator Valley Farm opgestart met eenzelfde Mukuza-productiecentrum voor kindervoeding, een plantage voor bananen en passievruchten, een productie-eenheid voor fruitsappen, een veevoederbedrijf en kwekerijen voor varkens, kippen en melkkoeien. Equator Valley Farm Ltd. moet eigen inkomsten genereren en geeft opleiding aan de boerenbevolking. Aandeelhouders zijn Incofin Uganda (40 %), de Uganda Martyrs University (40 %) en 20 % staat open voor lokaal management, waaronder general manager Esau Galukande. Het CPP-initiatief ent zich op deze algehele dynamiek. Incofin (Internationale Coöperatieve en Financiering) versterkt de financiële positie van lokale partners in Act-projecten en is de hefboom voor een geleidelijke overdracht van aandelen. Het waarborgfonds Facto (waarin VKW en VDK-Spaarbank participeren) vormt een stootkussen voor goedkope leningen ; het rendement ervan vloeit niet terug naar Act of VKW, maar ondersteunt nieuwe productieve projecten, waarin lokale ondernemers aandelen kunnen verwerven.