Een eerbetoon aan iemand als Jacques Brel is iets waar slechts af en toe iemand zich aan waagt. Dat deed enige tijd geleden - met veel smaak - de Vlaming Frank Cools. U kon daarover lezen in deze rubriek, maar voorts werd er in Vlaanderen weinig aandacht aan besteed. Jammer...
...

Een eerbetoon aan iemand als Jacques Brel is iets waar slechts af en toe iemand zich aan waagt. Dat deed enige tijd geleden - met veel smaak - de Vlaming Frank Cools. U kon daarover lezen in deze rubriek, maar voorts werd er in Vlaanderen weinig aandacht aan besteed. Jammer... Over de poëtische waarde van de Russische tekst kan ik niet oordelen, maar afgaande op de klank alleen weet de luisteraar dat het goed zit. Dr. Diana von Volborth van het Belgisch centrum voor muziekdocumentatie: "In zijn vertalingen weet Vadim Piankov niet alleen de zin, maar ook de ziel van Brel te vatten." Piankov zingt afwisselend in het Russisch en in het Frans maar deze overgang is alles behalve storend. Niet minder dan 18 titels ( Amsterdam, Le plat pays, Madeleine, Ne me quitte pas...) waaronder ook, in het Russisch, het onuitgegeven La Cathédrale. Jacques Brel overleed 20 jaar geleden. Dit is een oprechte hulde, een emotioneel geladen album, door iemand die de 'meester' nochtans nooit gekend heeft. Vadim Piankov werd geboren in 1963 in Krasnodar, in het zuiden van Rusland. Hij is een artiest in hart en nieren en zowel acteur als muzikant. In 1986 woonde hij in Moskou een voorstelling bij van Brel à Mille Temps door de Brusselse groep Le Théâtre Frappeur. Vadim was als door een bliksem getroffen. Hij kocht bootlegcassettes onder de toonbank - de muur was toen nog niet gevallen - en leerde de chansons uit het hoofd: louter fonetisch, zonder iets van de tekst te begrijpen. Maar Brel is universeel en Piankov slaagde erin zich diens gevoelswereld eigen te maken en de juiste toon te vatten. Met het woordenboek Frans-Russisch naast zich en zijn gitaar in de hand vertaalde hij de liedjes. Minder verwonderlijk dan u zou denken: Russisch past wonderwel bij de muziek. "Het oeuvre van Brel heeft een Russische ziel", zegt Piankov. "Wanneer ik zijn chansons zing in mijn land en in mijn eigen taal, denkt het publiek dat het authentiek Russisch werk te horen krijgt. Dat publiek vindt zich terug in Le plat pays. Ze krijgen tranen in de ogen. Ook hún land is totaal verscheurd." Vadim Piankov chante Jacques Brel - Lotus/CrossOver, Ducpétiauxlaan 70, 1060 Brussel. Tel: (02) 543.03.10.MILO DERDEYN