1 jaar geleden.

Leden van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zitten samen met de Franstalige partijvoorzitters in de Warande. Het is een dovemansgesprek. De standpunten over de staatshervorming, de financieringswet of de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid liggen mijlenver uit elkaar. PS, Ecolo, cdH, maar ook MR, zijn als de dood voor meer financiële responsabilisering voor de deelstaten. Zij vrezen voor een verarming van Wallonië en eisen extra geld voor Brussel. Voka ergert zich mateloos aan het Waalse immobilisme.
...

Leden van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zitten samen met de Franstalige partijvoorzitters in de Warande. Het is een dovemansgesprek. De standpunten over de staatshervorming, de financieringswet of de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid liggen mijlenver uit elkaar. PS, Ecolo, cdH, maar ook MR, zijn als de dood voor meer financiële responsabilisering voor de deelstaten. Zij vrezen voor een verarming van Wallonië en eisen extra geld voor Brussel. Voka ergert zich mateloos aan het Waalse immobilisme.De regering-Di Rupo regionaliseert een deel van het arbeidsmarktbeleid. De deelstaten worden bevoegd voor het doelgroepenbeleid. De regering zet ook een nieuwe financieringswet in de steigers. Voka is een koele minnaar van de regeringsmaatregelen. Vooral de responsabilisering via de financieringswet gaat niet ver genoeg. De Vlaamse werkgevers zijn ook geërgerd omdat de regering onder druk van de PS het debat over de versterking van het concurrentievermogen op de lange baan schuift en weigert te praten over een aanpassing van het automatische loonindexsysteem.De minderheidsaandeelhouders van Melexis houden zich rustig. De nauwe samenwerking tussen Melexis en chipbakker X-Fab is nochtans gebleven. De twee worden sinds 2006 gecontroleerd door de holding Xtrion, die op haar beurt in handen is van de Stichting Administratiekantoor XPEQT. Testapparatuur koopt Melexis deels bij XPEQT, voor 60 procent eigendom van Roland Duchâtelet en voor 40 procent van Melexis-CEO Françoise Chombar. Elex, dat Epiq van de beurs haalde, is vandaag voor 99,9 procent eigendom van Roland Duchâtelet, ook eigenaar van Standard Luik.Evenzeer als fiscale fraude is sociale fraude een Belgische sport bij uitstek. Zwartwerk, fraude in de gezondheidszorg, in de werkloosheidsverzekering,... De lijst is uitgebreid en men is zeer creatief. Langdurig werklozen die geschorst dreigen te worden, vragen loopbaanonderbreking aan en winnen een jaar. Schoolverlaters proberen hun wachtuitkering zo lang mogelijk te rekken. Minister van Werk Miet Smet belooft werk te maken van fraudebestrijding.Door intensievere controle van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is het aantal fraudegevallen met uitkeringen aanzienlijk verminderd. Sociale fraude situeert zich nu meer en meer op een ander niveau: bij de tewerkstelling van Oost-Europese of niet-Europese werknemers. Malafide aannemers proberen via allerlei ondoorzichtige constructies aan de betaling van sociale bijdragen te ontkomen. Oost-Europeanen worden vennoot van pakweg een nachtwinkel om na een faillissement recht te hebben op een leefloon.In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.