VIER NICHES.
...

VIER NICHES.De ondernemingen die naar Dublin trekken om er een offshore-poot op te zetten, zijn grosso modo actief in vier niches : bancaire diensten, treasury management, captieve verzekeringen en fondsenbeheer. Banken. Eén op drie banken uit de mondiale top-100 is in Dublin aanwezig. Onder de Belgen tellen we Bank Brussel Lambert, Kredietbank, Generale Bank, ASLK en het Gemeentekrediet. De zogenoemde Ierland-route is een flinke aderlating voor onze fiscus. Treasury. Nogal wat multinationals beheren hun treasury (schatkist) vanuit Dublin. Het betreft een brede waaier van activiteiten, zoals het investeren van tijdelijke geldoverschotten, het interne geldverkeer tussen dochterondernemingen en het beheer van betalingen. Airbus Industries, Heinz en Black & Decker kozen Dublin als centrum voor een deel van hun treasury management (schatkistbeheer). Ook BATC, de beheerder van onze luchthaven waarin de overheid de meerderheid heeft, is voor een deel "uitgevlagd" naar Ierland. IBM verdeelt de treasury-activiteiten over Brussel én Dublin. Net als Bekaert. Waarom ? "Daarmee zijn we voorbereid op een mogelijke aanpassing van de wetgeving op de coördinatiecentra, waaraan af en toe wordt gerefereerd door de beleidsmensen," klinkt het bij de staaldraadproducent. "In België weet je nooit." Een ietwat cynische investeringsprospector Jim Sheridan (IDA) : "Wij zullen alle ondernemingen die België om die reden de rug toekeren met open armen ontvangen." Verzekeringen. Naast het schatkistbeheer houdt Bekaert zich in Dublin ook bezig met zogenoemde captive insurance-activiteiten. Internationale groepen richten soms een aparte onderneming op om de activiteiten van andere dochterondernemingen te verzekeren. Zo'n operatie is meestal goedkoper op het gebied van premies, maar ook op het gebied van de fiscale afwikkeling. Coca-Cola, BMW en Vlaamse ondernemingen zoals D'Ieteren, VTM, Deceuninck en Pauwels Trafo hebben een dergelijke onderneming in Dublin. DVV brengt een deel van zijn herverzekeringsactiviteiten onder in Dublin. Fondsen.ABN Amro, Paribas, Citibank en andere grootbanken splitsen een deel van hun fondsenportefeuille af naar Ierland. In totaal hebben ze 36 miljard dollar onder hun beheer.