In de omschakeling naar brede adviesverlening wil Gevers Group ook meer informatie geven over de subsidies en fiscale stimuli die de overheden verschaffen aan ondernemingen. Het wil de kennis over IP ook bundelen in advies aan overheden over de omkadering van hun innovatiebeleid.
...

In de omschakeling naar brede adviesverlening wil Gevers Group ook meer informatie geven over de subsidies en fiscale stimuli die de overheden verschaffen aan ondernemingen. Het wil de kennis over IP ook bundelen in advies aan overheden over de omkadering van hun innovatiebeleid. Naast het advies over de vestiging van intellectuele-eigendomsrechten, wil Gevers zich ook sterker concentreren op de handhaving van bestaande rechten. Het is marktleider in België in de opsporing en vervolging van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten. In het VK kunnen IP-adviseurs al pleiten voor de rechtbank. Dat is belangrijk, omdat de rechtbanken van Londen, Parijs en München door de voortschrijdende Europese wetgeving juridische kerncentra worden voor de patenthandhaving. De grens tussen prosecution en litigation vervaagt trouwens, signaleert CEO Steven De Keyser. "Nu al werken onze medewerkers voor de rechtbank als expert of getuige", klinkt het. "Het is mogelijk dat ze er ooit kunnen pleiten. Maar we staan op onze onafhankelijkheid. We willen geen omzet van de advocaten wegnemen door consequent eigen mensen te laten factureren. Als er nood is aan proceduretijgers in toga, zullen we advocaten inschakelen. Net omdat we die wereld door en door kennen, weten we ook in welke niche de beste advocaten actief zijn. Ook de selectie van externe raadgevers behoort tot onze full service." Een andere nieuwe niche is de concurrentiële informatievergaring (competitive intelligence). Door systematisch de intellectuelerechtenportfolio van de belangrijkste concurrenten van klanten te screenen, kan Gevers een beter inzicht geven in hun creatieve voorsprong of achterstand. "Het kan dan nuttig zijn dat onze klant versneld een patent aanvraagt over een bepaald productieproces om te vermijden dat hij later ingehaald wordt door zijn concurrent", aldus De Keyser. "Ook kan een onderzoek aantonen dat er concurrentie ontstaat in sectoren of landen waar een klant dat helemaal niet verwacht." Ook in commercialisering wil Gevers een rol spelen. De Keyser wijst erop dat veel ondernemingen de intellectuele-eigendomsrechten te weinig inzetten. "Er staan veel slapende patenten en merken op de balans", klinkt het. "Bedrijven beseffen niet dat ze een verborgen schat in huis hebben. Een doorgedreven onderzoek van de patenten van onze klant kan interessante winstmakers opleveren. Wij weten ook waar een eventueel slapend patent kan matchen met dat van een andere onderneming. De klant kan dat dan verkopen of in licentie te geven." De juiste inschatting van de waarde van de intellectuele rechten, kan de klant even-tueel een financiële hefboom geven. De Keyser beseft dat een banklening op basis van de merken en patenten in de portfolio amper voorkomt. "IFRS-regels zijn niet verfijnd genoeg als financieel instrument van intellectuele rechten", weet hij. "Er is behoefte aan een standaardwaarderingsnorm voor IP. Zodra ondernemingen patenten en merken kunnen waarderen via een soort van ISO-norm, zullen de banken ze misschien als onderpand aanvaarden. Ondernemers beseffen te weinig dat intellectuele eigendom wel degelijk eigendom is." Hij verwijst naar het faillissement van Nortel, waarbij een consortium rond onder meer Ericsson en Sony bij de vereffening 4,5 miljard dollar neertelde voor 6000 patenten. "Nortel had dus een enorm verborgen actief", zegt De Keyser. "Had de raad van bestuur dat geweten, zou het de interne crisis misschien helemaal anders hebben aangepakt dan door de boeken neer te leggen."