België kampt met een ernstig tekort aan infrastructuur. Vandaag investeert de overheid nog maar 4,7 miljard euro in huisvesting, wegen, rioleringen en openbare ruimten. Die uitgaven - 1,7 % van het bruto binnenlands product (BBP) - staan in schril contrast met Nederland en Frankrijk, die niet minder dan 3 % van hun welvaart aan infrastructuur besteden. Het Europese gemiddelde bedraagt 2,6 %.
...

België kampt met een ernstig tekort aan infrastructuur. Vandaag investeert de overheid nog maar 4,7 miljard euro in huisvesting, wegen, rioleringen en openbare ruimten. Die uitgaven - 1,7 % van het bruto binnenlands product (BBP) - staan in schril contrast met Nederland en Frankrijk, die niet minder dan 3 % van hun welvaart aan infrastructuur besteden. Het Europese gemiddelde bedraagt 2,6 %. "Wij zijn het slachtoffer van twintig jaar saneringen in de publieke uitgaven," zegt Robert de Mûelenaere, directeur-generaal van de Confederatie Bouw. "In 1980 zaten we nog aan 4,5 % van het BBP. Vandaag besteedt de overheid zelfs te weinig om de waarde van haar patrimonium in stand te houden. Volgens het jongste jaarverslag van de Nationale Bank bekleden we de laatste plaats in de Europese Unie wat bruto-investeringen betreft." Daarom pakt de bouw nu uit met een gemeenschappelijk actieplan, uniek voor de sector, om 20.000 nieuwe banen te creëren. Maar dan moet de overheid wel de nodige voorwaarden scheppen. Ten eerste: het opkrikken van de publieke uitgaven in infra-structuur, minstens tot op het niveau van het Europese gemiddelde. Ten tweede: een verlaging van het BTW-tarief voor nieuwbouw tot 6 %, zoals nu bij renovatie het geval is. En ten derde: optreden tegen zwartwerk en de methode van de bestbiedende te verkiezen boven de laagstbiedende. "Minister van Begroting Johan Van de Lanotte ( SP.A) geeft het verkeerde signaal door de tekorten in de sociale zekerheid aan te willen zuiveren met een energieheffing en een verhoging van de BTW-tarieven," zegt De Mûelenaere. "Zo vernietig je banen, waardoor de situatie nog erger wordt. Door de sociale bijdragen in de bouw te verminderen, daalt de eindfactuur en creëer je werkgelegenheid, zodat de inkomsten in de sociale zekerheid weer stijgen. Vandaag gaat meer dan één vijfde van de kostprijs naar de BTW. Dat spoort de opdrachtgever aan om belastingen te ontduiken. Als je dat zwartwerk wit kunt maken, zorg je voor echt economisch herstel. Wij stellen dan ook voor om een deel van de factuur aftrekbaar te maken." E.P.