De Vlaamse mediaminister, Geert Bourgeois (N-VA), gaat bij de begrotingscontrole in het voorjaar 2008 voorstellen om de dotatie voor de VRT aan te passen. In de voorbije maanden was er heel wat te doen rond de beheersovereenkomst 2007-2011, die de openbare omroep volgens de criticasters financieel te veel aan banden zou leggen. Bourgeois erkent dat de beheersovereenkomst vragen doet rijzen. "Maar de VRT had de voorbije jaren reserves opgebouwd, wat deloyaal was naar de geest va...

De Vlaamse mediaminister, Geert Bourgeois (N-VA), gaat bij de begrotingscontrole in het voorjaar 2008 voorstellen om de dotatie voor de VRT aan te passen. In de voorbije maanden was er heel wat te doen rond de beheersovereenkomst 2007-2011, die de openbare omroep volgens de criticasters financieel te veel aan banden zou leggen. Bourgeois erkent dat de beheersovereenkomst vragen doet rijzen. "Maar de VRT had de voorbije jaren reserves opgebouwd, wat deloyaal was naar de geest van de Europese wetgeving én naar de Vlaamse markt", zegt minister Bourgeois. "De besparingsoperatie die onder CEO ad interim Piet Van Roe is doorgevoerd en de verdere efficiëntieverbetering die zijn opvolger Dirk Wauters heeft opgezet, komen wel volledig tegemoet aan de eisen die de overheid aan de VRT had opgelegd." Op de vraag of hij daarmee bedoelt dat hij bij de evaluatieoefening in het voorjaar 2008 met extra middelen over de brug komt voor de VRT, antwoordt Bourgeois: "Ik geloof inderdaad dat dit noodzakelijk zal zijn. Het financiële plaatje zal anders allicht niet kloppen. Ik heb altijd gezegd dat ik bereid ben om mijn verantwoordelijkheid op te nemen indien er een efficiëntieverbetering kwam. Ik wil een sterke openbare omroep, die in een mondiaal medialandschap de gemeenschap in haar eigen taal en cultuur een sterk aanbod kan bieden." In de beheersovereenkomst is een evaluatiemoment voorzien voor 'de behaalde resultaten en de verdere haalbaarheid van de vooropgestelde financiële doelstellingen'. Daaraan is ook een eventuele bijsturing van de VRT-opdracht gekoppeld. Over het opzetten van een apart cultuurkanaal wil Geert Bourgeois niet horen. "Ik wil niet dat de VRT zou besparen op het aanbod voor álle Vlamingen ten voordele van een nichezender voor een beperkt aantal Vlamingen", liet hij optekenen in AVI, het vakblad voor de audiovisuele sector. Zet hij daarmee niet zelf de opdracht van de openbare omroep op de helling? "Ik ben mij er inderdaad van bewust dat deze stelling kritiek kan uitlokken", erkent de mediaminister. "Maar ik wil dat cultuur en duiding ook en vooral op de open netten zit. Ik geloof wél in het driesporenbeleid en de cultuurdelta." Daarbij krijgt de kijker via multimediale en digitale toepassingen een extra aanbod. "Als minister kan ik geen uitspraken doen daarover, maar als kijker vind ik dat de duiding vandaag minder ver gaat dan vroeger. Men onderschat de kijker." L.D.