De aanhouder wint. Die uitspraak geldt zeker voor Denis en Colette Van Impe, zaakvoerders van D&C Van Impe en Partners. Sinds 1974 ijveren ze er al voor om de Gentse gedempte waterlopen te heropenen. "Door de eeuwen heen werden die immers verwaarloosd en evolueerden ze naar een open rioolstelsel," zegt Denis Van Impe. "Met de toenemende verkeers- en parkeerproblemen besliste de stad in de a...

De aanhouder wint. Die uitspraak geldt zeker voor Denis en Colette Van Impe, zaakvoerders van D&C Van Impe en Partners. Sinds 1974 ijveren ze er al voor om de Gentse gedempte waterlopen te heropenen. "Door de eeuwen heen werden die immers verwaarloosd en evolueerden ze naar een open rioolstelsel," zegt Denis Van Impe. "Met de toenemende verkeers- en parkeerproblemen besliste de stad in de afgelopen eeuwen om de waterlopen te overwelven of te dempen." Het Gentse stadsbestuur wil daarin nu verandering brengen en schreef een internationale wedstrijd uit waarbij de klemtoon ligt op de inpassing van de bruggen in de omgeving. Zestien binnen- en buitenlandse ontwerpteams namen deel, maar D&C Van Impe en Partners werd - samen met het Gentse ingenieursbureau Haecon - tot winnaar uitgeroepen. De jury prees vooral de eenvoud van het ontwerp, het materiaalgebruik en de dialoog tussen de bruggen. D&C Van Impe en Partners realiseerde vorig jaar een omzet van 10 miljoen euro. Het bureau werd in 1983 opgericht en de bezetting schommelt sindsdien tussen zes en tien medewerkers, afhankelijk van de grootte van de opdracht. De ontwerpers houden er diverse activiteiten op na, maar de rode draad blijft Europese architectuur, design en stedelijke planning. Zo was D&C Van Impe en Partners betrokken bij het Gentse mobiliteitsplan en bij het ontwerp van talloze kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, winkelcentra en hotels. Ook de restauratie van monumenten, onder meer voor de Vlaamse Gemeenschap, hebben ze op hun actief. Denis en Colette Van Impe stelden overigens al tentoon in Parijs, New York en Londen. Een constante in hun werk is de invloed van de nieuwe gebouwen op de herontwikkeling van de omliggende buurten. "We zorgen er altijd voor dat onze gebouwen een regeneratiegolf teweegbrengen en dat ze de stad een nieuw stedenbouwkundig elan geven," zegt Colette Van Impe. Ook bij de Gentse bruggen - die vanaf 2004 gebouwd worden - is dit het geval. Ze moeten immers zorgen voor een stedelijke herwaardering van de Gentse waterkanten en een link leggen tussen de hernieuwde Portus Ganda en de historische stadskern. Melanie De VriezeDe nieuwe bruggen in Gent moeten zorgen voor een stedelijke herwaardering van de waterkanten.