WIE

Kurt Van Raemdonck (47)
...

Kurt Van Raemdonck (47) Hr-directeur bij Belgocontrol Kurt Van Raemdonck was hr-manager en personeels- en organisatiedirecteur bij de federale overheidsdienst Financiën. "Daar schreef ik mee aan een grote modernisering", legt hij uit. "De structuren werden omgebouwd tot een klant- en procesgerichte organisatie. In human resources hebben we sterk ingezet op flexibele uren en telewerk. De prikklok is verdwenen." Eerder was Kurt Van Raemdonck hr- en faciliteitsmanager bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Van 2009 tot 2011 was hij ook de kabinetschef van de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. "Bij Belgocontrol bevind ik me in een sector waar economische belangen, het milieu en veiligheidsaspecten elkaar raken. Die combinatie spreekt me erg aan", zegt Van Raemdonck. "Enkele boeiende jaren liggen in het verschiet. Erg belangrijk is dat onze organisatie zal transformeren van een puur monopolistisch staatsorgaan naar een meer competitieve, wendbare en innovatieve onderneming. Er komen enkele prikkelende hr-uitdagingen op mij af. Denk maar aan de samenwerking met militairen of collega's in de buurlanden, de syndicale relaties, automatisering, contacten met de academische wereld, enzovoort." "Ik ben altijd op zoek naar uitdagingen en vernieuwingen. Ik hou erg van pionierswerk. Wat we destijds bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken rond de elektronische identiteitskaart realiseerden, was mondiaal vernieuwend. We zijn daar soms niet trots genoeg op. Luchtvaart blijft een booming business met allerlei hoogtechnologische internationale evoluties. Het is een bewuste keuze een nieuwe uitdaging aan te gaan en niet te blijven hangen in mijn comfortzone." "Gezin, reizen, tuinieren, lezen, fietsen."