Georges De Feu is apotheker en jurist, en hij heeft iets met de zorg en met data. De combinatie van beide lag aan de basis van LynxCare, het bedrijf dat hij enkele jaren geleden heeft opgericht. Sinds ongeveer een jaar zit de onderneming in een nieuwe fase. De Feu kreeg er een nieuwe functie en extra verantwoordelijkheden bij: de activiteiten in de Verenigde Staten verder uitbouwen. Dat werd mogelijk gemaakt dankzij de instap van twee durfkapitalisten.
...

Georges De Feu is apotheker en jurist, en hij heeft iets met de zorg en met data. De combinatie van beide lag aan de basis van LynxCare, het bedrijf dat hij enkele jaren geleden heeft opgericht. Sinds ongeveer een jaar zit de onderneming in een nieuwe fase. De Feu kreeg er een nieuwe functie en extra verantwoordelijkheden bij: de activiteiten in de Verenigde Staten verder uitbouwen. Dat werd mogelijk gemaakt dankzij de instap van twee durfkapitalisten. Welke idee lag aan de basis van het bedrijf? GEORGES DE FEU. "Ziekenhuizen beschikken over een massa data waar ze vaak niets mee aanvangen. Dat heeft me op het idee van LynxCare gebracht. Het gaat om informatie die een behandeling kan optimaliseren. Dat mensen in de zorg schitterend werk leveren, is de voorbije maanden overduidelijk gebleken. Maar je kunt een patiënt pas de beste behandeling garanderen wanneer je over alle instrumenten beschikt. Daar willen wij voor zorgen door data te verzamelen en te verwerken. Wij beperken ons tot medische data. Administratieve en financiële gegeven liggen buiten onze focus." Rekent u op de goodwill van ziekenhuizen? DE FEU."Inderdaad, en die is er ook. De ziekenhuissector snapt dat wij bondgenoten zijn. Als we een kritische blik werpen op wat ze doen, is dat om de dienstverlening te verbeteren. Als corona ons iets heeft geleerd, dan is het wel het belang van data. Te lang was dat virus een grote onbekende. Door zo veel mogelijk informatie te verzamelen, op een zo groot mogelijke schaal, kunnen de blinde vlekken worden ingevuld. Steeds meer evolueren we in de richting van evidence based medicine. " Waar ziet u de verschillen tussen de Europese en de Amerikaanse gezondheidszorg? DE FEU. "Zorgsystemen zijn in elk land verschillend, ook tussen Europese landen onderling. Overal zijn wel dezelfde de actoren aanwezig. Er is de patiënt, de overheid en de zorgverzekeraar, maar hun belang verschilt naargelang de regio. In de Verenigde Staten spelen de zorgverzekeraars een belangrijke rol. In Nederland zijn de ziekenhuizen de hoeksteen van de gezondheidszorg, terwijl bij ons vooral de artsen de dragers zijn. Maar uiteindelijk wil iedereen een goede zorg." Sinds een jaar draagt u de verantwoordelijkheid voor de verdere uitbouw van de activiteiten in de Verenigde Staten. Om dat mogelijk te maken is extra kapitaal aangetrokken. Hoe anders maakt dat uw manier van werken? DE FEU. "Je moet je natuurlijk verantwoorden. We zijn niet langer een start-up. Dat we met extra kapitaal kunnen werken, leidt tot een meer gestructureerde aanpak, waar ik wel van houd." Waar zit het potentieel in de Amerikaanse markt? DE FEU. "Het is een grotere markt, maar er zijn ook meerdere spelers zoals LynxCare actief. Obamacare maakt de Verenigde Staten interessant. Dat systeem heeft de zorg gedemocratiseerd en het behalen van duidelijke en betere resultaten vooropgesteld. Daar maken wij het verschil. Amerikaanse ziekenhuizen hebben ook vaak een achterstand in technologie en digitalisering in vergelijking met Europese instellingen. Er is een grote kloof tussen de top en de rest. Zo'n 80 à 90 procent van de ziekenhuizen loopt in de digitalisering achterop."