Webwinkes kunnen veel te gemakkelijk onveilige producten, namaak en regelrechte brol verkopen. De Europese Unie grijpt naar een paardenmiddel: ze voert boetes in voor handelsplaatsen waar zich malafide verkopers ophouden.
...

Webwinkes kunnen veel te gemakkelijk onveilige producten, namaak en regelrechte brol verkopen. De Europese Unie grijpt naar een paardenmiddel: ze voert boetes in voor handelsplaatsen waar zich malafide verkopers ophouden. Een steekproef van Test-Aankoop en vijf andere Europese consumentenorganisaties schetst een ontluisterend beeld. Twee derde van de producten op de onderzochte buitenlandse webwinkels voldoet niet aan de Europese regels voor productveiligheid. Vooral AliExpress (Alibaba) en Amazon springen daarbij in het oog. De twee e-commercegiganten worden al jaren aangeklaagd voor hun lakse houding tegenover namaak en onveilige producten. Onlinehandelsplaatsen schermen met zelfregulering. Na klachten worden malafide handelaren er snel uitgehaald, zeggen ze. Maar de zes consumentenorganisaties stelden vast hoe bijvoorbeeld AliExpress een onveilig product na een klacht slechts tijdelijk weghaalde. Het systeem werkt duidelijk niet. Amazon en andere onlinewinkels profiteren nog altijd van de ruime interpretatie van de juridische aansprakelijkheid van digitale platformen. Ze schuiven de verantwoordelijkheid door naar de echte verkopers op hun handelsplaatsen. Maar die zitten vaak in China of andere markten waar de Verenigde Staten en de Europese Unie hen moeilijk kunnen bestraffen. De banken kunnen zwaar worden beboet als ze hun klanten onvoldoende screenen op zwart geld en inkomsten uit misdaad. Voor onlinehandelsplaatsen moet er een soortgelijk principe komen voor fraude en namaak. Enkel door boetes zullen Amazon en co hun leveranciers beter screenen. Het geld voor een betere controle hebben ze alleszins. Alibaba en Amazon hebben na hun gigantische investeringen nog altijd een vrije cashflow van respectievelijk 14 en 25 miljard dollar.