Ze pijnigden zich met harde, lederen zweepjes en trokken al prevelend rond in de veertiende-eeuwse straten om God te smeken een einde te maken aan hun sterfelijkheid. Flagellanten werden ze genoemd, en blijkbaar is een groepje volgelingen van deze illustere orde van geselbroeders anno 2003 nog steeds actief - althans als we Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls ( VLD) mogen geloven.
...

Ze pijnigden zich met harde, lederen zweepjes en trokken al prevelend rond in de veertiende-eeuwse straten om God te smeken een einde te maken aan hun sterfelijkheid. Flagellanten werden ze genoemd, en blijkbaar is een groepje volgelingen van deze illustere orde van geselbroeders anno 2003 nog steeds actief - althans als we Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls ( VLD) mogen geloven. Ze slaan zich slag om slinger om de oren met negatieve cijfers over onze ondernemerszin, omdat slechts een schamele 3 % van de actieve Belgische bevolking en 2,6 % van de actieve Vlaamse bevolking betrokken zouden zijn bij de opstart of uitbouw van een nieuw bedrijf. Ze zweren bij hun 'bijbel', de jaarlijkse Global Entrepreneurship Monitor ( GEM), en hun 'opperpriesters' zijn twee eminente zelfpijnigers van de Vlerick-school: Sophie Manigart en Hans Crijns, die elk jaar de regionale cijfers van dit internationale onheilsrapport interpreteren. Economische zelfkastijding is niet meer van deze tijd, zo vinden de Vlaamse excellenties met minister Gabriëls op kop. En kijk, de voorbije dagen daalden twee nieuwe studies als een heuse deus ex machina uit de hemel neer. De eerste concludeerde op basis van een peiling bij 419 Benelux-bedrijven dat grote bedrijven in Vlaanderen een flink stuk ondernemender zijn dan hun lotgenoten in Nederland. En een andere studie - in 2002 door The Economist Intelligence Unit afgewerkt - stelt dat België niet achteraan het peloton van de ondernemendste landen bengelt, maar op de dertiende plaats prijkt voor de periode 1997-2001, en dit tegenover een selectie van 59 andere geïndustrialiseerde landen (zie blz. 16). De onvrede over de negatieve GEM-resultaten is niet nieuw. "Er is nood aan een beter instrumentarium om het ondernemerschap in dit land te meten," relativeerde Jaak Gabriëls al begin dit jaar de GEM-studie tijdens een van de Trends Gazellen-bijeenkomsten, en hij voegde eraan toe: "We kunnen ons niet beperken tot een extrapolatie." Aan Waalse zijde leeft de indruk dat er in Vlaanderen een operatie 'beschadiging GEM-rapport' aan de gang is, wat door medewerkers van minister Gabriëls steevast wordt ontkend. In ieder geval, begin dit jaar schrapte de Vlaamse regering de jaarlijkse financiering van het GEM-onderzoek. Voortaan wordt alleen nog geld vrijgemaakt voor een tweejaarlijkse doorlichting. Het Waalse budget blijft overeind, waardoor minister Serge Kubla ( MR) voor 2003 - opmerkelijk detail - in wezen het Vlaamse luik financiert. Scoren we nu goed of slecht op het vlak van ondernemerschap in Vlaanderen? De waarheid ligt, zoals altijd, in het midden. Over een van de hardnekkige knelpunten - namelijk of ons Belgische sociale vangnet nu mensen aanzet of afremt om risico's te nemen - kan elke academicus een stevig boompje opzetten. Onze regio aan de Noordzee worstelt ook met een aantal structurele handicaps. Administratieve rompslomp, regelneverij, milieudruk, hoge loonkosten, gebrekkige financiering en bedrijfsruimte zijn klachten die steevast opdoken tijdens elk van de Trends Gazellen-evenementen in de vijf Vlaamse provincies. De essentie is echter dat we het er in de voorbije halve eeuw niet slecht van af gebracht hebben. In 1953 leerde Andries Vlerick zijn volk 'managen' en richtte het befaamde Centre of Productivity Studies and Research in Gent op (zie blz. 52). Vijftig jaar later zijn 8000 intra- of entrepreneurs hieraan schatplichtig. Waar zullen zij ons in 2053 brengen? Het antwoord moet van de ondernemers zelf komen. Hierover bekvechten in academische studies helpt ons geen stap verder. Piet DepuydtScoren we nu goed of slecht op het vlak van ondernemerschap in Vlaanderen? Het antwoord moet van de ondernemers zelf komen.