Een boer is geen ondernemer met een markt en prijzen. Een boer is vooreerst een natuurmens, een morgenkracht, een oergeest die elk gezond volk nodig heeft. Pas daarna is die boer een veel betere en eerlijker landbouwproducent dan de agromultinational. Of zo wil het de mythe, ook gul gepropageerd door de Boerenbond.
...

Een boer is geen ondernemer met een markt en prijzen. Een boer is vooreerst een natuurmens, een morgenkracht, een oergeest die elk gezond volk nodig heeft. Pas daarna is die boer een veel betere en eerlijker landbouwproducent dan de agromultinational. Of zo wil het de mythe, ook gul gepropageerd door de Boerenbond. Vandaag vergaderen de ministers van Landbouw van de Europese Unie. Op het menu staat de invoerbelemmering van Amerikaanse genetisch gewijzigde organismen (GGO). De bangmakerij met de GGO's dient één doel: de concurrentie beknotten, de rest is bangmakerij voor juffers. Twaalf jaar na de val van de USSR is het ex-Oostblok opnieuw een graanexporteur. In Oekraïne hebben moderne landerijen het tij snel gekeerd. De importeur is een exporteur geworden. De verenigde boeren van de Europese Unie hebben Brussel zo geprest dat voor dit succes van het vernieuwende oosten quota's worden opgelegd. De West-Europese boeren hebben een sleutel in handen om Oost-Europa en de ontwikkelingslanden mee te trekken in de vaart der volkeren. Hun eigenbelang overwint het wereldbelang. Boerenpsalm van Felix Timmermans uit 1935 past in een rij van bloebo-boeken. Bloebo is een literatuursoort en staat voor bloed en bodem. De agrarische nazibons Richard Walter Darré had het over Blut und Boden - oorspronkelijk een tijdschrift voor de zeden en gebruiken van de Heimat. De nazi's kaapten de titel. Het Germaanse ras werd verpersoonlijkt door de boer, das Blut, geworteld in de Duitse grond, de Boden waarmee hij onscheidbaar was. Knut Hamsun, een meeloper van de nazi's, schreef de kwintessens van het bloebo-boek: Hoe het groeide. Het zou een inspiratiebron vormen voor Boerenpsalm. Darré werd minister van Landbouw, Reichsbauernführer en stichter van de eerste nationaal-socialistische corporatie. Het rijk moest onafhankelijk zijn van de buitenlandse landbouw. Staan we 67 jaar later verder in de Europese Unie? Noël Devisch van de Boerenbond zal koken als hij de vorige paragraaf leest. Hoe durft men zijn boerenstand opzadelen met totalitaire drijverijen? Wie de jongste denkoefening van de Boerenbond doorneemt - een poging om de vrijhandel af te snauwen en te vervangen door eerlijke handel, de fameuze fair trade waar Oxfam sedert de lente mee uitpakt - ziet overeenstemming. De Boerenbond verdedigt het corporatistische EU-landbouwbeleid door dik en dun, ridiculiseert de multinationale handelaars in grondstoffen en landbouwproducten en kiest voor protectionisme. De agrariër is voor de Boerenbond de mythische figuur waarvoor het geld van alle belastingbetalers moet worden aangewend. Achter tolmuren kan hij dan verder produceren tegen hoge prijzen. De plutocraat en de geldjood zijn archetypes van alle autoritaire regimes. Het vernietigen van de multinationals van die dagen, de joodse waren- en handelshuizen, zat bij de nazi's in wrekende handen. De verachting van de multinationals vandaag heeft trekken van het anti-semitisme van gisteren. Het Europese rijk moet zo onafhankelijk mogelijk blijven van de wereldlandbouw. José Bové, de militant van mei '68 die vandaag pleit voor eigen bodem en boeren en virulent het multinationale voedsel aanvalt, is achter zijn façade van vrolijke pijp rokende Asterix een variant van de rustieke waanideeën van de jaren dertig. Bové is een oerouderwetse Franse corporatist en eist van Brussel het eigen boeren eerst. Het protectionisme, het corporatisme en de afkeer van de andere legden de bodem van de Grote Depressie. Zweert de Boerenbond bij Boerenpsalm?Frans Crols [{ssquf}]