De regering- Verhofstadt kreeg van Europa groen licht voor de operatie met het pensioenfonds van Belgacom om de Belgische begroting in evenwicht te houden. Het gaat om 5 miljard euro, of 1,9 % van het bruto binnenlands product van 2003. Afgezien van een korte reactie van minister van Begroting Johan Vande Lanotte ( SP.A) - "ik heb altijd gezegd dat we gelijk hadden, maar men moet ook gelijk krijgen" - bleef de regeringstop merkwaardig stil over deze 'triomf'. Maar goed ook, want ...

De regering- Verhofstadt kreeg van Europa groen licht voor de operatie met het pensioenfonds van Belgacom om de Belgische begroting in evenwicht te houden. Het gaat om 5 miljard euro, of 1,9 % van het bruto binnenlands product van 2003. Afgezien van een korte reactie van minister van Begroting Johan Vande Lanotte ( SP.A) - "ik heb altijd gezegd dat we gelijk hadden, maar men moet ook gelijk krijgen" - bleef de regeringstop merkwaardig stil over deze 'triomf'. Maar goed ook, want het Europese fiat verandert niets aan het boerenbedrog van de Belgacom-operatie. Het bedrog van de regering bestaat uit verschillende facetten. Ten eerste toont de operatie aan, voor zover dit nog enige illustratie vereiste, dat het deze regering ontbreekt aan de meest elementaire noties van eerlijkheid en degelijkheid in haar budgettaire beleid. De regering-Verhofstadt ontmantelt een behoorlijk gekapitaliseerd pensioenfonds zonder dat daar een dwingende reden toe bestaat. De beursgang van Belgacom daarbij inroepen, is groteske onzin, net als de uitspraak van Verhofstadt dat de regering "toch ook wel eens een budgettaire meevaller mag meepikken". Tegelijk met de ontmanteling van het Belgacom-pensioenfonds wijzen Vande Lanotte & co. erop dat de pensioenproblematiek in België erg nijpend wordt. We mogen hier wel spreken van een fundamentele tegenstrijdigheid tussen woord en daad. Ten tweede meet Vande Lanotte zich onvervalste Houdini-allures aan. De minister van Begroting gebruikt de 5 miljard euro immers drie keer. Eerst heeft hij die som integraal nodig om de begroting van 2003 sluitend te maken. Zo kan hij bijvoorbeeld de ambtenarenlonen betalen zonder een tekort op de begroting van 2003 te creëren. Vervolgens maakt hij van diezelfde 5 miljard ook nog eens gebruik om de overheidsschuld te verminderen én het Zilverfonds te spijzen. Wie enkele weken geleden Vande Lanotte op Kanaal Z hoorde reageren op deze rariteiten, weet dat de rekeningen van de minister absoluut niet kloppen. De zegen van de Europese autoriteiten verandert daar niks aan. Trouwens, aan het Europese fiat hangt een onfris geurtje. Het aanvankelijke rapport van Eurostat over de Belgacom-operatie was stevig negatief. Bij Eurostat en op het kabinet van Europees commissaris Pedro Solbes vernamen we dat ons land vervolgens aan het lobbyen sloeg om de inhoudelijke afwijzing van het Belgacom-project om te buigen in een politieke goedkeuring. Dat is dus gelukt. Al vragen enkele direct betrokkenen zich af wat België allemaal heeft moeten beloven om de vertegenwoordigers van de verschillende landen af te brengen van hun negatieve houding. Misschien krijgen we hierover meer duidelijkheid wanneer in de komende maanden een aantal Europese benoemingen moet worden ingevuld. Johan Van Overtveldt