Tijdens de rondvraag bleek dat de financieel directeurs (spreek uit: CFO's) in groten getale hun rol als volwaardige businesspartner beklemtonen. Ze willen minder tijd verliezen aan het bijeenharken, optekenen en verwerken van de financiële informatiestroom. Daardoor moet er ruimte vrijkomen om vanuit hun harde informatie en...

Tijdens de rondvraag bleek dat de financieel directeurs (spreek uit: CFO's) in groten getale hun rol als volwaardige businesspartner beklemtonen. Ze willen minder tijd verliezen aan het bijeenharken, optekenen en verwerken van de financiële informatiestroom. Daardoor moet er ruimte vrijkomen om vanuit hun harde informatie en hun inzicht mee te discussiëren over de bedrijfsstrategie. Vreemd genoeg onthult de rondvraag tegelijkertijd waarom nog lang niet alle CFO's kunnen meepraten met de top. Dan moeten ze onder meer werk maken van duidelijk prestatiebeheer. Maar slechts een kleine minderheid gebruikt al een concept als de balanced scorecard. Ook andere hedendaagse instrumenten of technieken (zoals activity based costing) blijken nog altijd veel meer over de tong te gaan op congressen dan tijdens de bedrijfspraktijk. Een enquête komt echter nooit alleen. Er hoort ook een boek bij, al gaat het in dit geval niet om opgewarmde enquêtekost, maar om een even ruime als doorwrochte studie van het werk, de noden en de recente evolutie van financieel directeurs. Het boek, eCFO _ Sustaining Value in the New Corporation, geschreven door partners bij PricewaterhouseCoopers, haakt precies in op de verzuchtingen die in de enquête opborrelden. Uiteraard wijst de e in de titel ook naar e-business. Nu de dotcomzeepbel doorgeprikt is, hoeft dat immers nog niet te betekenen dat de webeconomie helemaal afgeschreven mag worden. Ook de casestudies zijn ruimer, maar lijken helaas niet altijd voldoende kritisch. Luc De DeckerCedric Read e.a., eCFO _ Sustaining Value in the New Corporation. John Wiley & Sons, 372 blz., 1331 fr.