ALLIANTIES
...

ALLIANTIESHet bedrijfsekonomische klimaat kent enkele spannende paradoksen. Eén daarvan spruit voort uit de tegenstelling tussen de onstuitbare internationalizering en downsizing. De nood tot versterken en vergroten staat tegenover de verleiding om te krimpen. Voor ondernemingen met een gedurfde, soepele, slanke organizatie is dit geen paradoks is. De suksesformule van de jaren negentig is nu net dat je je niet vastpint, dat je met een beperkt bruggehoofd voortdurend inspeelt op markt en (technologische) omgeving. Wie doordrongen is van die dynamische mentaliteit, ziet een waaier van mogelijkheden opengaan om te groeien zonder verstrikt te geraken in het bureaukratische web. Strategische allianties passen in dat beeld. Ze vormen één van de mogelijkheden om te groeien zonder al te veel pijn, zo leren we uit het gelijknamige boek van de ekonomen Peter Lorange en Johan Roos (beide uit de The Norwegian School of Management). De uitgave is het resultaat van vier jaar onderzoek naar samenwerkingsstrategieën. Hun sporadische teoretische uitschuivers maken ze ruimschoots goed met talloze voorbeelden, die zo uit de realiteit geplukt zijn. Daarbij beperken ze zich lang niet tot Amerikaanse bedrijven (een verademing in de stroom van strategie-lektuur).Niet toevallig citeren de auteurs al vrij vroeg Carlo de Benedetti met een uitspraak uit 1990 : "Als men niet beschikt over het referentiekader voor een netwerkorganizatie, is het moeilijk om strategische allianties te laten slagen. Wij moeten boven de logika van de oktopus uitkomen en de logika van het netwerk bereiken. De netwerkorganizatie vraagt een andere organizatiestruktuur en wat nog belangrijker is een andere manier van leidinggeven. "Bovendien mag het delikate evenwichtspunt tussen vertrouwen en afscherming nooit uit het oog verloren worden. Een strategische alliantie vergt engagement, maar is doorgaans geen verloving. Hoe ver men gaat, hangt af van het doel. De aard van allianties loopt sterk uiteen, van betrekkelijk vrijblijvende korte projekten tot een hechte langdurige samenwerking. Wat men ook kiest, de beweegreden achter de samenwerking is steevast dat de som van één plus één meer dan twee kan (lees : moet) zijn. De suksesfaktoren mogen niet ontbreken. Er wordt een kwartet naar voor geschoven : verenigbaarheid van strategie en kultuur, vergelijkbare bijdragen, verenigbare krachten en geen konflikterende belangen. Synergie, zo luidt de boodschap.Na de algemene uiteenzetting, volgt een korte casestudy over mogelijke opties. Het tweede deel gaat in op vorming en ontwikkeling van allianties. Management en human resources-aspekten passeren eveneens de revue. Veronachtzaam ook het deel over de kultuurkloof niet.LUC DE DECKERMANAGEMENTDe toenemende nervositeit op de overnamemarkt toont het al aan : managementgoeroes wagen het weer groei te prediken, al staat organische groei nog vaak voorop. Dat is ook zo in Grow to be Great, dat komaf maakt met strenge downsizing-filozofieën. In de plaats stelt het een strategisch groeimodel op, dat konkreet geanalyzeerd wordt in enkele cases. Warm aanbevolen.Dwight Gertz & Joao Baptista, Grow to be Great. Free Press, 213 blz., 25$KONSUMINDERENIn 1992 startten psychoterapeute Hanneke van Veen en organizatie-advizeur Rob van Eeden de Vrekkenkrant. Met Je geld of je leven bewijzen ze dat het niet om een belegen Hollandermop gaat. Hun zuinigheid kadert in een blijmoedige levensopvatting en milieubewustzijn. Door konsuminderen streven ze naar financiële onafhankelijkheid, zonder zich krom te zwoegen.Hanneke van Veen & Rob van Eeden, Je geld of je leven. Aramith, 236 blz., 700 fr.VLAANDERENDe Vlaamse volksaard bestaat niet en de volkstaal al evenmin. Zo poneert Knack-redakteur Marc Reynebeau in Het klauwen van de leeuw, waarin hij de Vlaamse identiteit vanaf de 12de eeuw onderzoekt. Dat gebeurt in een wat doorwrocht raamwerk, dat de uitlatingen over nationalisme een teoretisch anker meegeeft. Door die aanpak ontlokt het boek blijkbaar minder reakties dan verwacht.Marc Reynebeau, Het klauwen van de leeuw. Van Halewyck, 306 blz., 798 fr.