FINANCIEN
...

FINANCIENEen opwindend, fascinerend en vlot toegankelijk boek over geldstelsels, wisselkoersen en financiële transakties ? Het bestaat en stamt zelfs uit ons land, ook al werd het in het Engels geschreven. De auteur van dit huzarenstuk, dat meteen vertaald werd als De macht achter het geld, heeft een al even merkwaardige levensgeschiedenis achter zich. Armand Van Dormael, inmiddels diep in de zeventig, is de zoon van een houthandelaar uit Kampenhout. Achter een carrière als advokaat zette hij al gauw zelf een punt, naar eigen zeggen uit gewetensnood. Begin jaren vijftig bouwde hij een imposante loopbaan uit als inkoper voor de Amerikaanse distributiegroep Sears Roebuck. In de jaren zeventig stapte hij er op als hoofd van de Europese inkoopafdeling. Hij wijdde alle energie aan het schrijven van het boek Bretton Woods, Birth of a Monetary System (Macmillan, 1978), dat zowel door de academici als gezaghebbende bladen nog altijd geboekstaafd wordt als een (kristalhelder) standaardwerk over de financiële markt. Van Dormael, vader van onder meer jazzmusicus Pierre en kineast Jacques (Jaco), trok zich daarna terug als beeldhouwer.Vreemd genoeg sproot zijn eerste boek voort uit woede. Als handelaar ondervond hij de nefaste gevolgen van het opheffen van de vaste wisselkoersen, toen president Nixon de uit 1944 daterende akkoorden van Bretton Woods de facto opzegde. Van Dormael ploos de geschiedenis van Bretton Woods uit en stuitte op een onrustwekkend grote macht van enkele grootbankiers en spekulanten, met Morgan en Rockefeller voorop.Dezelfde namen en dezelfde woede vinden we terug in De macht achter het geld. Deze keer reageerde Van Dormael op het barsten van het Europees Muntstelsel in 1992 en 1993. Het systeem garandeerde weliswaar geen vaste wisselkoersen en bleef beperkt tot een klein kransje, maar ook dat werd niet gedoogd door de banken en de machtige spekulanten. Daarmee stuiten we op de rode draad doorheen Van Dormaels fundamentele kritiek : de industrie en de handel wensen vaste muntpariteiten, maar de banken en spekulanten zien zich daardoor te veel winst ontglippen. Daarom doen ze zulke stelsels vroeg of laat springen, zelfs tegen de maneuvers en de wil van regeringen in.Vanzelfsprekend beschouwt Van Dormael de Europese muntunie als een doodgeboren kind. De droom van Valéry Giscard d'Estaing en vooral van Helmut Schmidt spat uiteen op het ontzettende verlies dat de banken erdoor zullen lijden. Alleen al de Belgische banken zien 25 miljard frank verloren gaan door de muntunie, zo werd vorige week nog becijferd. Enkel een heuse politieke unie kan de eenheidsmunt invoeren, besluit Van Dormael. Ondertussen woedt de strijd om de financiële suprematie genadeloos verder.LUC DE DECKERBENCHMARKINGBenchmarking is een metode om een aktiviteit te vergelijken met de best practices van andere organizaties, zodat op die basis de eigen prestatie verbeterd kan worden. Die tweede faze wordt wel eens verzuimd. Benchmarking in 9 stappen definieert, waarschuwt, geeft een bruikbaar stappenplan en brengt cases. Dit frêle boek bevat ongelooflijk veel en kostbare info.Jan-Maarten De Vries & Jorrit Van Der Togt, Benchmarking in 9 stappen. Kluwer, 108 blz., 695 fr.MARKTLEIDERSFocus. Zelden konden we een boek zo kompakt samenvatten. Je kan niet tegelijk in alles uitmunten. Maak dus een strategische keuze uit de drie waardedisciplines : laagste kosten, beste produkt of beste totaaloplossing. Zo luidt de boodschap van The Discipline of Market Leaders, dat nu in het Nederlands vertaald werd. Warm aanbevolen voor de echte entrepreneur.Michael Treacy & Fred Wiersema, De discipline van marktleiders. Lannoo/Scriptum, 199 blz., 895 fr.ENGELANDOp het Europese forum voeren de Britten graag vertragingsmaneuvers uit. Het waarom schuilt tussen de regels in Peter Morris' kronologie. Op politiek vlak lijkt zijn overzicht volledig. Zelfs John Majors vermetele schaakspel begin dit jaar geraakte er nog in. Bij andere aspekten vallen wel hiaten.Peter Morris, Geschiedenis van Groot-Brittannië. Prisma, 368 blz., 795 fr.