RIJKE ERVARING
...

RIJKE ERVARINGAmusant en ergerlijk tegelijkertijd, zoals wellicht alleen een Hollandseexentriekeling dat kan zijn. Buitenissig is Bram van Leeuwen sowieso. Welke Nederlander loopt er immers met zijn (immense) rijkdom te koop ? Van Leeuwen, die zich liever prins van Lignac noemt, verkocht in 1978 zijn zakenimperium voor 300 miljoen gulden (bijna zes miljard frank). In Hoe u ook miljonair wordt legt hij uit hoe hij opgroeide van straatarme Rotterdamse knaap tot de nummer 43 op de huidige ranglijst van Honderd Rijkste Nederlanders. In het tweede deel van zijn boek verpakt hij zijn ervaring in direkte tips.Al lijkt zijn hortend, clichématig van-voddenraper-tot-handelsmagnaat-sprookje ongeloofwaardig en al blijven vele wendingen moeilijk te verifiëren, het resultaat strookt met de werkelijkheid. Van Leeuwen was trouwens ook in België geen onbekende. Vooral met Concordia Mail en Lekturama werd hij hier een suksesvol zakenman. Minder geweten is dat hij ook de oprichter van de International School in ons land was. Het begin beschrijft hij met veel gevoel voor melodrama : het zesjarige jochie verkoopt een paar dozijn aftandse borstels. Vader had een borstelmakerij in een volksbuurt, maar de zaak was na zijn dood opgedoekt. Met een beurs geraakt hij op de middelbare school. Vrij vlug schopt hij het tot journalist. "Na een jaar van hard en suksesvol werken, zag ik het gat in de markt : er was geen opleiding voor journalist en dus zorgde ik daarvoor. " De oorlog trekt een streep door de verdere uitbouw en Van Leeuwen sluit aan bij het verzet. Ondertussen begint hij wel met kursussen Engels, meteen de sokkel waarop hij het Nederlands Talen Instituut (NTI) zou grondvesten. Het geld kwam binnen en Van Leeuwen investeerde het na de oorlog in een heuse keten. Eens voldoende, waagde hij de sprong naar postorderbedrijven, eerst in Nederland, vervolgens in België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. "Reklame was het levensbloed van deze bedrijven en dus kwam er een eigen reklamebureau met ruim honderd medewerkers. "In 1978 pakte hij uit met zijn ultieme slag : hij verkocht zijn imperium aan Anton Dreesmanns Vendex-groep. Het werd de grootste flater in Dreesmanns carrière : hij kreeg nooit vat op de bedrijven, die nog zowat een half miljard gulden opvraten vooraleer één na één over kop te gaan. Niet toevallig luidt de centrale wenk in het tweede deel : "Stop op tijd. " Helaas blijven die tips te algemeen, al is zijn visie op marketing mooi meegenomen. Momenteel woont Van Leeuwen op een exuberant luxueus jacht.Bram van Leeuwen, Hoe u ook miljonair wordt. Strengholt, 188 blz., 495 fr. (De opbrengst gaat naar een gezondheidsprojekt in Sri Lanka.)PERSONEELWie niet in teams opereert, hoort er nog evenmin bij als wie niet op het Internet surft. Zo'n zoemwoord wordt pas meer dan modieuze volgzaamheid als de techniek korrekt en zinvol aangewend wordt. Organizatiepsycholoog Vroemen schreef alvast een even beknopte als handige leidraad bij teamwerk. Hij legt uit dat een groep nog geen team is en geeft tips over leiding, training en vaardigheden van teams. Bruikbaar, maar soms wat oppervlakkig.Martijn Vroemen, Werken in teams. Kluwer, 152 blz., 876 fr.SOCIOLOGIETaalgebruik verraadt niet alleen de geografische afkomst. De verwevenheid van taal, identiteit en groepslidmaatschap vormt de rode draad door de sociolinguïstiek. Hoe deze jonge wetenschapstak onderzoek verricht en welke resultaten dat tot dusver opleverde, staat helder uiteengezet in een gloednieuwe inleiding.Tom Boves & Marinel Gerritsen, Inleiding in de sociolinguïstiek. Aula, 352 blz., 550 fr.(IM)MIGRANTENThuisland Babylon is een stevig gefundeerd pleidooi om de ogen te openen voor het vreemdelingenvraagstuk, om uit de politieke loopgraven te klauteren en om de situatie rationeel en menselijk te benaderen. Tot de auteurs van dit links-liberale, uitgesponnen pamflet behoort Daniel Cohn-Bendit, de roodharige rebel die de studenten in mei 1968 opzweepte en nu europarlementslid is voor de Duitse Groenen.Daniel Cohn-Bendit & Thomas Schmid, Thuisland Babylon. Hadewijch, 135 blz., 690 fr.