ALBERT SPEER
...

ALBERT SPEERAlbert Speer, Hitlers minister van Bewapening en Industrie na 1942, ontsnapte op de Nürenberg-processen aan de galg. Echte bekentenissen (Was hij op de hoogte van de Endlösung ?) hield hij echter voor zijn biografe. De Britse Gitta Sereny ontrukt de ex-nazi zijn laatste geheimen in een werk dat veel verder graaft dan het individu Speer. Een weergaloos indringend onderzoek.Gitta Sereny, Albert Speer Verstrikt in de waarheid. Van Halewyck, 918 blz., 1395 fr.POLITIEKTot dusver werd de geschiedenis van de Vlaamse sociaal-demokratie vooral bezongen in irrelevante hagiografieën. Historicus Guy Vanschoenbeek pakt het afstandelijker, toegankelijker en boeiender aan in zijn studie over het ontstaan van de sociaal-demokratie in Gent. De opkomst en protagonisten worden helder getekend. Jammer genoeg ontbreekt elk spoor over de interakties met de politieke opponenten.Guy Vanschoenbeek, Novecento in Gent. Hadewijch/Amsab, 271 blz., 990 fr.NMBSOnmacht of moedwil ? Zo vangt een hoofdstuk aan. Het lijkt de beste samenvatting van dit dossier. Spoorexpert Philippe Janssens ontrafelt een strategie die aanstuurt op de verdere afbraak van het binnenlands net. Juist daar ligt de sociale opdracht, die nota bene perfekt ekonomisch verantwoord is, voert Janssens aan. Tevens roept hij op de augiasstal van de NMBS-filialen uit te mesten.Philippe Janssens, Op dood spoor. EPO, 232 blz., 650 fr.MANAGEMENTHoe je het merkwaardige boek Begrippen van management ook bejegent, het levert op zijn minst één fundamentele konklusie op : alle trends en koncepten in bedrijfsbeheer of -organizatie moeten sterk gerelativeerd worden. Niet alleen de modieuze buzz-slagwoorden, maar ook de klassieke teorieën moeten met de nodige nuance en skepsis benaderd worden. Vele gouden wenken houden het slechts een decennium vol. (De laatste jaren is die termijn nog drastisch gereduceerd.) Dat besluit kan nochtans niet het opzet geweest zijn waarmee de drie auteurs deze uitgave op stapel gezet hebben. Welke uitdaging ging het trio dertigers Marc Jegers (VU-Brussel), Rudy Moenaert (VUB en TU-Delft) en Alain Verbeke (VUB en RUC-Antwerpen) dan wel aan ? Eerst en vooral wilden ze een helder historisch licht laten schijnen op het wat diffuse algemene begrip management. Daarom ontleedden ze de term in drie grote delen. Primo : de manager en de diverse benaderingen, stijlen of koncepten. Secundo : strategische planning. Tertio : organizatie en strukturen.Zonder meer het leerzaamst, al is het slechts als rekapitulatie, is zeker dat laatste deel. Voor het boeiendste moet je echter naar het tweede luik. In het inleidende segment komen de zwakheden van het werk het scherpst naar voor. In dit korte bestek (zonder de bibliografie beslaat het hele boek nauwelijks 175 bladzijden) kan je onmogelijk het hele begrippenskala tot zijn recht laten komen. Het wordt dus kiezen of persen. De auteurs hakten die knoop niet echt door. Het gevolg daarvan hypotekeert de uitgave : de begrippen worden te beknopt uitgelegd. Bovendien gapen er historische hiaten in de kroniek. Dat merken we vooral in de hedendaagse focus, waar de auteurs zich beperken tot twee richtingen. Ze wijzen er op de Z-teorie, waarmee William Ouchi in 1981 de Amerikaanse en Japanse kenmerken samenklutste tot een mengvorm met een universele meerwaarde. Daarna richten ze zich al even bondig tot de excellente principes uit de baanbrekende best-seller In Search of Excellence van Peters en Waterman (1982).Tegelijk komt evenwel ook hun grote verdienste tot uiting : in een toegankelijke taal grasduinen ze in het begrippenarsenaal. Ze maken er zich niet eens vanaf met een bloemlezing, maar spuien sporadisch kritische kommentaar. Neem nu de diskussie over de Vlaamse verankering. De kwestie komt ter sprake bij de internationalizering. De werking van multinationals krijgt overigens extra aandacht, net als het beheer van technologische innovaties. De lektuur blijft de moeite waard.LUC DE DECKERMarc Jegers, Rudy Moenaert, Alain Verbeke, Begrippen van management. VUBPress, 199 blz., 695 fr.