AKKWISITIE
...

AKKWISITIEIn 1991 publiceerden de Nederlandse konsulenten Dalhuisen en Van Dieren een voortreffelijke handleiding voor koop, verkoop en buy-out van bedrijven. Nu aktualizeerden en breidden ze het werk uit. De teneur blijft dezelfde : bezin eer je begint. Ze waarschuwen dat een akkwisitiepolitiek geen tovermiddel is en zetten de kansen naast de vele valkuilen.Dalhuisen & Van Dieren, Bedrijf te koop. Contact, 247 blz., 1000 fr.RUSLANDEind 1993 stemde één op vier Russen voor de Liberaal-Demokratische Partij. Achter dat misleidende vaandel schuilt de mediageile extreem-rechtse Vladimir Zjirinovski. De Brit Peter Conradi belicht zijn achtergrond en suksesfaktoren. Hij focust sekuur, duidelijk en zonder westerse vooringenomenheid. Dat maakt het portret des te onrustwekkender. Behendig bespeelt Zjirinovski de frustraties, ontreddering en armoede. Met simplistische antwoorden wil hij het machtsvacuüm vullen.Peter Conradi, Vladimir de Verschrikkelijke. Standaard, 288 blz., 795 fr.ONDERWIJSGeregeld klagen bedrijfslui dat de school te ver van het beroepsleven staat. Pedagogen daarentegen jammeren dat de ekonomie het opvoedingsgebeuren wil kolonizeren. In Leren voor het leven onderzoekt Raf Vanderstraeten (KUL) die aantijging. Het koncept leren leren zou de kemphanen kunnen verzoenen. (Het boek lijdt wel aan kronische akademitis.)Raf Vanderstraeten, Leren voor het leven. Garant, 192 blz., 750 fr.JUGGERNAUTSDe boodschap uit de jongste business-bijbel klinkt even eenvoudig als waarachtig : zorg voor een nooit opdrogende stroom van nieuwe produkten die de klant absoluut wil en die de producent een standvastige hoge marge opleveren. Kortom, innoveer en win. Zo luidt de ruwe samenvatting van Product Juggernauts, een turf van twee topmannen bij Arthur D Little. Jean-Philippe Deschamps (Brussel) en Ranganath Nayak (Cambridge, Massachusetts) staven hun teorie met overtuigende voorbeelden als Ford, Honda en Canon. Allicht vormde Sony hun prototype. Ze verhullen trouwens niet dat ze de mosterd in Japan haalden. De Japanse innovatie gebeurt snel, spitsvondig en efficiënt. Het grote geheim schuilt in het weten wat de klant verlangt, zonder daarvoor jarenlang onderzoek te verrichten. De tweede stap is even onontbeerlijk : vlug, vindingrijk, doelmatig en kwaliteitsbewust produceren. Met een stevige marketingafdeling en een slanke organizatie die voldoende dicht bij de klant staat, moet dat best kunnen. Voeg daar nog een kwaliteitsmentaliteit en een lean-organizatie aan toe. (Over zulke knooppunten handelden alle recente business-best-sellers.)Het grote struikelblok blijft echter overeind : die stroom innovaties weegt al gauw te zwaar. Je technologisch park en je ontwikkelingskosten verstikken je rendabiliteit. Kortom, innoveer en kapseis ? Ook hiervoor vonden de auteurs een oplossing in Japan : innovatiedrang, ontwikkeling én produktie moeten in mekaar klikken. Het komt erop aan om slank en slim te innoveren. Dat impliceert het werken met multifunktionele teams in projektgroepen. Tegelijk moet een produktieparadoks verwezenlijkt worden : een zo groot mogelijke standaardizering fungeert als basis voor een breed scala aan produkten. Het geheim zit in het werken met modules, die snel in nieuwe of zelfs geïndividualizeerde produkten ingepast worden.Wie dit koncept toepast, rolt als een juggernaut over de konkurrentie heen. Met hoofdletter staat die naam voor een Krisjnabeeld, dat op een magnumkar in processies voortgetrokken wordt. Eens aan het rollen, valt zo'n wagen niet meer te stoppen. Met kleine letter staat het voor reusachtige vrachtwagens op werven of in de mijnbouw. De auteurs willen het begrip introduceren in de bedrijfswereld. Door hun helderheid en met de case-studies zullen ze daarin zeker slagen. De ultieme, alleenzaligmakende encykliek schreven ze niet, maar ze verkondigen wel een realistische, fundamentele boodschap. Geen enkele ambitieuze manager mag dit boek missen.LUC DE DECKERDeschamps & Ranganath Nayak, Product Juggernauts. Harvard Business School Press, 473 blz., $ 29.95.