RAPPORTEREN
...

RAPPORTERENDe trits haarscherpe (en voor talloze ondernemers akelig herkenbare) voorbeelden die halverwege het eerste hoofdstuk weggemoffeld staan, hadden beter in barnumletters op de flap geprijkt. Dan zouden veel meer managers zich op Cijfers zeggen niet alles storten. Wie trekt, bijvoorbeeld, het volgende schoentje aan ? Bij een groothandelbedrijf in kleding kwam de managementrapportage steevast zes tot acht weken na de maandafsluiting. Wanneer de direkteur een nadere verklaring of detaillering van bepaalde financiële gegevens vroeg, kreeg hij steeds iets anders te horen. Operationele en marktgegevens om de financiële cijfers te onderbouwen en verklaren, werden niet struktureel verzameld. Zo is het management wel gedwongen het bedrijf te besturen op gevoel en instinkt, terwijl prognoses noodgedwongen met de (frustrerende) natte vinger gebeuren. De Nederlandse auteurs De Waal en Bulthuis, beiden consultant bij Arthur Andersen & Co, halen ook een notoir voorbeeld aan : in de eerste drie maanden van 1990 daalde de nettowinst van Philips dramatisch. Voor de concernleiding kwam het bericht als een volslagen verrassing. In de eerste maanden van het jaar buigt de Philips-administratie zich over de jaarafsluiting en de balans, waardoor er geen tijd overblijft om de aktuele omzetgegevens te interpreteren. De gevolgen schreven managementgeschiedenis. Topman Van der Klugt moest de baan ruimen. "Voor zijn opvolger Timmer bleek het een heidens karwei om uit de beschikbare cijfers nuttige informatie te distilleren om zo de oorzaken van de problemen beter te kunnen analyzeren, " kommentariëren de auteurs, waarmee ze meteen het opzet van hun boek in één zin weergeven.De konklusie is alvast duidelijk : boekhoudkundige cijfers volstaan niet meer om een onderneming te handhaven. Die informatie geeft immers alleen de behaalde resultaten weer. Voor de managementrapportage blijft ze weliswaar een onmisbare bron, maar ze reikt onvoldoende instrumenten aan om het schip op koers te houden. In de huidige turbulente markten en technologische omgevingen volstaat het niet langer de vroegere konklusies te volgen. Wil een bedrijf overleven, moet het vooruit kunnen kijken. Daarvoor zijn niet zozeer visionaire gaven nodig. Wel moeten er nuchtere besluiten genomen worden op basis van alle gegevens. Daarom moet de informatiepiramide verstevigd en verfijnd worden. Die piramide bevat de registratie, rapportering en informatie-uitwisseling. Verwaarloos ook de informele kanalen niet. Een aanrader.LUC DE DECKERDe Waal & Bulthuis, Cijfers zeggen niet alles. Kluwer, 237 blz., 1908 fr.MANAGEMENTHagenaar Willem Visser nam (erg) veel hooi op de vork : Leren organiseren dient zich aan als kompleet handboek over management in de non-profit. Daarbij laat hij zich niet zozeer leiden door de verschillen met de profit, hij loopt de hele rij af, van vergaderen tot de organizatietypen van Mintzberg. Die laatste treffen we vaak aan in deze praktische snelkursus.Willem Visser, Leren organiseren. Coutinho, 262 blz., 795 fr.HUISPERSONEELDe Hasseltse Zuster Stanislas krijgt nog steeds meer vraag naar kindermeisjes dan ze kandidaten vindt. Zo toont Diane De Keyzer dat haar tema, huispersoneel in deze eeuw, niet helemaal verleden tijd is. Uiteraard situeren de (vaak schrijnende) getuigenissen zich vooral voor 1940. Een bewogen document humain (met zwijgzame werkgevers).Diane De Keyzer, Madame est servie. Van Halewyck, 375 blz., 898 fr.FILOZOFIEManagers verrassen ons met filozofische terzijdes. Van de weeromstuit schenken we hun hier wijsgerige wenken. Uitgever Ooievaar brengt een serie met hapklare introdukties en citaten. Mis er De draagbare Nietzsche niet. Wie originele spijs wil, krijgt Wijsgerige kruimels & Het begrip angst van Kierkegaard, de voorloper van het existentialisme.RJ Hollingdale, De draagbare Nietzsche. Ooievaar, 268 blz., 300 fr.Sören Kierkegaard, Wijsgerige kruimels & Het begrip angst. Ambo, 384 blz., 1390 fr.