Veldslagen
...

VeldslagenVergeet de romantische leuterpraat over de Slag der Gulden Sporen en andere bijgekleurde krijgsverhalen. Strateeg Luc de Vos brengt de belangrijkste veldslagen in de Lage Landen objektief in beeld, zelfs letterlijk, in een uitgave die zelf geschiedenis schrijft. En zich opdringt als solide nieuwjaarscadeau.Samen met de Balkan en Polen geniet het huidige Belgische grondgebied de bedenkelijke reputatie als het slagveld van Europa. Uit de meer dan 6000 veldslagen en belegeringen in de Lage Landen, selekteerde de bekende historicus Luk de Vos 18 belangrijke voorbeelden, van de vikingen-terreur in Leuven op 20 oktober 891 tot het Von Ründstedt-offensief op het einde van de Tweede Wereldoorlog.Niet alleen de taktiek en strategie (uiteraard uitgestippeld op kaarten) komen aan bod. De Vos toont zich een prima didakticus door het konflikt in zijn juiste historische kontekst te plaatsen. Het boek stijgt dan ook ver boven een aaneenrijging van gewelddaden uit, al boeien de beschrijvingen van de troepen en wapens op zich al behoorlijk. Kortom, een opvallend verzorgde uitgave die de tand des tijds ongetwijfeld zal doorstaan. Uitg. : Davidsfonds, 256 blz., 2495 fr. ****.Van dezelfde auteur (die niet alleen Krijgsgeschiedenis doceert aan de Koninklijke Militaire School, maar ook Internationale Betrekkingen aan de KU-Leuven) kwam tegelijkertijd de interaktieve cd Van Caesar tot Von Ründstedt Grote veldheren uit. Meteen hebben we een primeur : de eerste cd-i van een Vlaamse uitgeverij. De produktie werd uitgevoerd door HyperVision, waar we de Leuvense prof Dirk de Grooff terugvinden (zie het boek Encyclomedia hiernaast). Met de muis klikt u aan wat u eerst wil zien of waarover u meer wil weten. Uitg. : Davidsfonds, 2500 fr. (samen met het boek 4500 fr.)****.Onvermijdelijk krijgen beide uitgaven het verwijt de veldslagen te koel te benaderen. Daarom vermelden we nog twee andere boeken, die evenwel niet geschikt zijn als cadeau. Aangrijpend is vooral Stemmen uit de duisternis, dagboekfragmenten van 22 kinderen (waaronder heel wat joodse) uit de Tweede Wereldoorlog (onbekende Anne Franks). Uitg. : Anthos, 319 blz. ****). Wreed, maar niet van vlijmende satire gespeend, is In het leger van de farao, de (anti-)oorlogsroman van Vietnam-veteraan Tobias Wolff. Uitg. : Prometheus, 218 blz., 695 fr. ***LUC DE DECKERROMANTIEKEen cadeau voor groottante die wegsmelt bij Schuberts strijkkwartet Der Tod und das Mädchen ? Lexicon van de romantische en moderne muziek verleidt ook de melomaan die smacht naar een betrouwbaar, snel en bevattelijk naslagwerk over de (post-)romantische instrumentale muziek. Geschreven door outsider Henri Meiresonne, topman van VTB-VAB.Henri Meiresonne, Lexicon van de romantische en moderne muziek. Lannoo, 544 blz., 1500 fr. ****MILLENNIUMOxford-prof Fernandez-Armesto, die furore maakte met een Barcelona-kroniek, slaat toe met een onmogelijke ambitie : een overzicht van het millennium dat zijn laatste lustrum ingaat. Hij slaagt erin door te focussen op vier pijlers : de Chinese, islamitische, byzantijnse en Latijns-kristelijke beschavingen. Uitbundig erudiet, al prefereren we boeken die een (veel) kortere periode afbakenen.Felipe Fernandez-Armesto, Millennium. Contact, 895 blz., 1900 fr.ENCYCLOMEDIAPijnig niet langer de hersens over een cadeau voor een verstokte Internet-surfer of een goudhaantje dat goochelt met zijn laptop. Eén tip : Encyclomedia van KU-Leuven-prof Dirk De Grooff. Dit monument bevat twee delen : een leerboek over kommunikatiemiddelen en een lexicon van A4-display tot Zmodem. Uiteraard ook verkrijgbaar op cd-rom.Dirk De Grooff, Encyclomedia. Davidsfonds, 444 blz. 1495 fr. **** (Cd-rom 2795 fr., boek en cd-rom 3750 fr.)ATTENBOROUGHEen frêle bloedrode pijlgifkikker woont in de mini-vijvers in de bromeliakelk. Zulke kurieuze opmerkingen typeren de populaire BBC-filmer David Attenborough. Ook Het verborgen leven van de planten volgt een tv-serie, maar staat even stevig als boek. Voeg er voor de gelegenheid de handige nieuwe veldgids Bomen van Europa bij.David Attenborough, Het verborgen leven van de planten. Bosch & Keuning, 320 blz., 995 fr. ****. Sterry & Press, Veldgids Bomen van Europa. Kosmos/Z&K, 144 blz., 300 fr.