Sinds vorige week donderdag en tot en met vrijdag 6 november loopt het bod van de holding Saverco van topman Marc Saverys op de aandelen CMB die nog niet in haar bezit zijn. Een advies daaromtrent is niet eenvoudig. Fundamenteel bekeken is het op lange termijn ongetwijfeld onverstandig tegen deze koers zijn CMB-aandelen aan de referentieaandeelhouder te verkopen. Anderzijds moet iedereen die niet op het bod wenst in te gaan, beseffen dat de koers nog enige tijd zeer laag kan blijven. Er is geen perspectief op een duurzaam koersherstel de komende zes à twaalf maanden en mogelijk zelfs de komende 24 maanden. De drogebulkmarkt ligt op zijn achterste en dat zal nog enige tijd zo blijven. Ook CMB-dochter Bocimar sta...

Sinds vorige week donderdag en tot en met vrijdag 6 november loopt het bod van de holding Saverco van topman Marc Saverys op de aandelen CMB die nog niet in haar bezit zijn. Een advies daaromtrent is niet eenvoudig. Fundamenteel bekeken is het op lange termijn ongetwijfeld onverstandig tegen deze koers zijn CMB-aandelen aan de referentieaandeelhouder te verkopen. Anderzijds moet iedereen die niet op het bod wenst in te gaan, beseffen dat de koers nog enige tijd zeer laag kan blijven. Er is geen perspectief op een duurzaam koersherstel de komende zes à twaalf maanden en mogelijk zelfs de komende 24 maanden. De drogebulkmarkt ligt op zijn achterste en dat zal nog enige tijd zo blijven. Ook CMB-dochter Bocimar stapelt de kwartaalverliezen op. Wie over voldoende liquide middelen beschikt, kan het beste afwachten. We zitten niet in die positie en omdat we de komende zes tot achttien maanden veel meer potentieel zien in de landbouw en de edelmetalensector, gaan we toch onze 20 % winst op de CMB-aandelen verzilveren door de stukken aan te bieden. We verlagen dan ook het advies naar ingaan op het bod (rating 3B). Op zeer korte termijn willen we vooral onze positie in landbouw verder opkrikken. De Antwerpse plantagegroep Sipef pakte vorige week uit met sterke productiecijfers over het derde kwartaal. De palmolieproductie bedroeg 78.413 ton, een stijging met 16 % tegenover het derde kwartaal vorig jaar. Zowel de productie uit de vruchten afkomstig van de eigen plantages (+16,2 %, tot 66.491 ton), als van vruchten ingekocht bij derden (+15,1 %, tot 11.922 ton) droeg hieraan bij. Bovendien was de onderliggende productie nog 2455 ton hoger, omdat vruchten van de nieuwe plantage UMW/TUM in Noord-Sumatra tijdelijk aan derden werden geleverd, vanwege de opstart van een nieuw biogasopvangsysteem in de eigen extractiefabriek. Dat geeft na negen maanden een productiegroei met 7,3 %, tot 213.598 ton. Veel minder is de prijsevolutie dit jaar. Op dit moment verkocht Sipef 93,8 % van de verwachte productie voor 2015 tegen gemiddeld 689 USD per ton, een daling met 27 % vergeleken met hetzelfde moment vorig jaar. De aanhoudende daling van de lokale munt in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) drukt de productiekosten, maar het is duidelijk dat het nettoresultaat ruim 50 % onder het niveau van vorig jaar (6,29 USD per aandeel) zal liggen. Positief voor de prijsontwikkeling is evenwel dat de Indonesische regering eindelijk werk begint te maken van een nieuw biodieselmandaat, met de inkomsten van de in juli opnieuw ingevoerde exportheffing op palmolie van 50 USD per ton. Daarnaast is het afwachten in welke mate El Nino de productie in Zuidoost-Azië aantast. Sipef meldde al een duidelijk merkbaar effect op de theeproductie de jongste twee maanden. De evolutie van de rubberprijs blijft zeer ontgoochelend, en dat bemoeilijkt de geplande verkoop van de verouderde rubberplantage van Galley Reach in PNG. Sipef schroefde eerder dit jaar de uitbreidingsplannen wat terug, om te vermijden dat structurele nieuwe schulden worden aangegaan. Op lange termijn blijft het doel evenwel het beplante areaal uit te breiden van 55.693 hectare (ha) eind 2014 naar minstens 75.000 ha. Ackermans & van Haaren, die samen met de familie Bracht de controlerende aandeelhouder is, kocht onlangs 0,87 % aandelen bij, waardoor het gezamenlijke belang steeg naar 40,45 %. Het aantal blijft koopwaardig, tegen nauwelijks 0,8 keer de boekwaarde (rating 1B). We proberen onze positie verder uit te breiden via een nieuwe aankooplimiet.SIPEF ZAG DE PALMOLIEPRODUCTIE MET 16 % STIJGEN IN HET DERDE KWARTAAL.