Als u een huis wilt kopen, aanvaardt u wellicht niet zomaar de vraagprijs van de verkoper, maar brengt u een lager bod op de woning uit. Staat het huis te koop bij een vastgoedkantoor, dan kunt u doorgaans alleen een schriftelijk tegenbod doen. Veel particuliere verkopers nemen genoegen met een mondeling voorstel. Het is belangrijk om te weten dat zo'n bod - ongeacht of het mondeling, via e-mail, sms of schriftelijk gebeurt - niet vrijblijvend is. Als de verkoper het aanvaardt, moet u het huis kopen tegen de geboden prijs, zelfs als u geen voorschot hebt betaald.
...

Als u een huis wilt kopen, aanvaardt u wellicht niet zomaar de vraagprijs van de verkoper, maar brengt u een lager bod op de woning uit. Staat het huis te koop bij een vastgoedkantoor, dan kunt u doorgaans alleen een schriftelijk tegenbod doen. Veel particuliere verkopers nemen genoegen met een mondeling voorstel. Het is belangrijk om te weten dat zo'n bod - ongeacht of het mondeling, via e-mail, sms of schriftelijk gebeurt - niet vrijblijvend is. Als de verkoper het aanvaardt, moet u het huis kopen tegen de geboden prijs, zelfs als u geen voorschot hebt betaald. Het is dan ook cruciaal dat u goed nadenkt voordat u op een woning biedt. U moet er helemaal zeker van zijn dat u ze wilt kopen en dat u er die prijs voor wilt betalen. Om die beslissing te nemen, is het raadzaam dat u zich laat bijstaan door een architect, een aannemer of een schatter die de waarde van de woning kan bepalen. Ga vooraf ook na of u wel een lening kunt krijgen bij de bank. Aanvaardt de verkoper uw prijsvoorstel en beslist u de woning vervolgens toch niet te kopen, dan kan de verkoper een schadevergoeding van 10 procent van het bod eisen - een fors bedrag. Wijst de verkoper de geboden prijs af, dan is er geen sprake van een verbintenis, zelfs niet als u de vraagprijs van de verkoper zou accepteren. De verkoper kan de woning na uw bod dus zonder probleem verkopen aan een derde - zelfs als die minder biedt dan u - of hij kan antwoorden dat hij de geboden prijs toch te laag vindt. Een vraagprijs vooropstellen is nu eenmaal geen aanbod, maar louter een uitnodiging tot onderhandelen. Aanvaardt de verkoper uw bod, dan moet ook hij zich daaraan houden. Als hij zich zou bedenken, kan de koper eisen dat de koop toch doorgaat of een schadevergoeding van 10 procent van de geboden prijs vorderen. Het is verstandig een bod te beperken in de tijd, bijvoorbeeld tot één week. Op die manier hoeft u niet lang te wachten tot u zeker weet of de verkoper ingaat op uw prijsvoorstel. Bovendien vermijdt u dat de verkoper de tijd krijgt om een beter bod van een andere kandidaat-koper af te wachten. Beperkt u de geboden prijs niet in de tijd, dan geldt het bod voor onbepaalde duur. In dat geval trekt u het bod het beste in zodra u wilt dat het niet meer geldt. Om discussies te vermijden, doet u dat het beste met een aangetekende brief waarin u meldt dat u het bod terugtrekt. Een bod doet u beter niet mondeling, want dan kunt u later mogelijk niet bewijzen dat u een voorstel hebt gedaan. In een schriftelijk bod geeft u duidelijk aan welke voorwaarden u eraan wilt vastkoppelen. Sommige vastgoedkantoren beschikken daarvoor over modelformulieren. Zo'n model moet u grondig lezen voordat u het tekent. U kunt er trouwens aanvullingen aan toevoegen die voor u belangrijk zijn. Clausules in het document waar u het niet mee eens bent, mag u schrappen. Hierboven vindt u een eenvoudig model van zo'n document. In dat document moet u vooreerst aangeven op welk onroerend goed u een bod uitbrengt. Bestaan de woning en de tuin bijvoorbeeld uit twee kadastrale percelen, omschrijf dan duidelijk waar uw prijsvoorstel betrekking op heeft. Hetzelfde geldt als een appartement bijvoorbeeld samen met een ondergrondse garage wordt verkocht: maak duidelijk dat de garage al dan niet inbegrepen is bij uw prijsvoorstel. Verduidelijk ook of u wilt dat bepaalde onderdelen van de inboedel - zoals gordijnen, meubelen of verlichting - inbegrepen zijn bij de eventuele transactie. U mag uw bod motiveren - u biedt bijvoorbeeld een lagere prijs omdat de woning geen garage heeft en de verwarmingsketel aan vervanging toe is - maar dat is niet verplicht. Noteer de prijs die u biedt zowel in cijfers als in letters. Bij een verkoop met btw vermeldt u of de geboden prijs inclusief of exclusief btw is. Wilt u geen voorschot betalen bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst of wilt u dat het voorschot wordt geblokkeerd bij de notaris tot de notariële akte wordt verleden, dan neemt u ook dat beter op in uw schriftelijk bod. U kunt een geboden prijs ook aan voorwaarden koppelen, bijvoorbeeld dat u een lening krijgt van de bank. Neem in uw bod ook de eventuele voorwaarden op die u belangrijk vindt - het onroerend goed mag bijvoorbeeld niet verhuurd zijn of er mogen geen erfdienstbaarheden rusten op het goed. U kunt ook de notaris aanduiden die de akte moet verlijden. JAN ROODHOOFT