Drie jaar nadat ze Bobex oprichtten, staan David Schnall en Jean-Louis Van Marcke nog met beide voeten stevig op de grond. Hun platform voor elektronische offerteaanvraag, waarop bedrijven de markt kunnen afspeuren naar uiteenlopende producten en diensten (zoals verbruiksartikelen voor printers, de schoonmaak van bedrijfslokalen en tweedehands bedrijfswagens), is op kruissnelheid gekomen. Na een moeilijk 2002 heeft Bobex zijn ambitie wat teruggeschroefd en een beleid van kostenbeperking gevoerd. Die kordate aanpak levert nu al vruchten op: het bedrijf is niet alleen rendabel, maar ook vrij van schulden. Het kapitaal werd wel met 125.000 euro opgetrokken via de uitgifte van convertibele obligaties.
...

Drie jaar nadat ze Bobex oprichtten, staan David Schnall en Jean-Louis Van Marcke nog met beide voeten stevig op de grond. Hun platform voor elektronische offerteaanvraag, waarop bedrijven de markt kunnen afspeuren naar uiteenlopende producten en diensten (zoals verbruiksartikelen voor printers, de schoonmaak van bedrijfslokalen en tweedehands bedrijfswagens), is op kruissnelheid gekomen. Na een moeilijk 2002 heeft Bobex zijn ambitie wat teruggeschroefd en een beleid van kostenbeperking gevoerd. Die kordate aanpak levert nu al vruchten op: het bedrijf is niet alleen rendabel, maar ook vrij van schulden. Het kapitaal werd wel met 125.000 euro opgetrokken via de uitgifte van convertibele obligaties. Al bij al heeft de economische luwte niet zo'n zware weerslag op Bobex als op heel wat van diens sectorgenoten. "Onze marktplaats is bestemd voor onrechtstreekse aankopen," legt Jean-Louis Van Marcke uit. "Dat zijn gerichte aankopen die niet verbonden zijn met de basisactiviteit van de onderneming, zoals drukwerk van documenten, copywriting en de creatie van webpagina's. Dergelijke randaankopen worden minder door de crisis getroffen."Bobex creëerde een businessmodel dat een solide garantie aanreikt op een stabiele omzet. "Een commissie innen op de transacties is een illusie. Eens het contact gelegd tussen koper en leverancier, wordt de verkoop meestal off line afgerond," beseft Van Marcke. Daarom koos Bobex voor een formule met een jaarabonnement: 375 of 475 euro, naargelang van de categorie. Momenteel is het abonnement zelfs gratis voor categorieën waarin de activiteit nog zwak is. "De abonnementen brengen 80 tot 85 % van de omzet aan. We willen ons abonneebestand met 20 tot 30 eenheden per maand uitbreiden."Voor 2003 wordt een omzet van 235.000 euro verwacht, waarop wellicht 100.000 tot 130.000 euro nettowinst geboekt wordt. Die brede marge doet de toekomst hoopvol tegemoet zien, terwijl 2002 nog afgesloten werd met een verlies van 208.000 euro. Bobex heeft een belangrijke hindernis achter zich gelaten. Sinds de oprichting in 1999 voer het dwars door de wervelstorm die heel wat start-ups uit het internettijdperk van de kaart geveegd heeft. Bobex heeft zijn eigen plek gevonden, ondanks de ondergang van een hele reeks business-to-businessmarktplaatsen op het net. Ondanks de leuke marge, zijn de wolken nog niet helemaal verdwenen. De activiteiten blijven immers nog te veel beperkt tot het wereldje van de KMO's (goed voor 70 % van de transacties). Maar ook aan die scheve verhouding wordt stevig getimmerd. Bobex heeft alvast twee nieuwe activiteiten ontwikkeld waardoor het meer specifiek de markt van de grote accounts kan aanspreken. Ten eerste is er nu Bobex Purchasing Services ( BPS), een privé-aankoopplatform on line, dat grote ondernemingen toelaat om zelf hun aanbestedingen te lanceren en te beheren. Licht Van Marcke toe: "De grote ondernemingen houden er niet altijd van om dat soort informatie op een publieke site te plaatsen. Ze hadden dan ook nood aan een aangepaste oplossing." Dat gebeurt wel met een ander en minder coulant businessmodel. "Een licentie verkopen is een moeilijker en langduriger proces," geeft Van Marcke toe. Het geduld en het labeur lijken beloond te worden: de versie 2.0 van BPS draait proef bij twee potentiële klanten. De markt van e-procurement heeft nog een mooie toekomst, want uit een studie van het adviesbureau Construction blijkt dat de Benelux op dat vlak nog een heel stuk achterop hinkt. Slechts 29 % van de grote accounts heeft al zo'n systeem in gebruik. In Frankrijk is dat 49 %, in Scandinavië 44 %. Ten tweede moet ook Bobex Plus meer klanten naar e-business lokken: een sourcing-consultancy die de ondernemingen wil begeleiden bij al hun aankoopactiviteiten. "Onze instrumenten zijn operationeel. We willen er nu onze expertise aan toevoegen en ze gebruiken om een op maat gemaakte off-linedienst aan te bieden," vertelt David Schnall. Om die nieuwe activiteit in goede banen te leiden, wordt straks het aantal medewerkers, dat in 2002 nog teruggeschroefd werd naar vier, opnieuw verhoogd. Bobex blijkt een bedrijf met de nodige veerkracht. Terzelfder tijd voert Bobex zichzelf ook uit naar het buitenland. Na Nederland, heeft het jonge bedrijf nu ook een franchise geopend in Groot-Brittannië. Het is een schuchter begin - er is sprake van amper enkele honderden inschrijvingen op het Nederlandse Bobex.nl - en de buitenlandse markten zijn erg concurrentieel. De twee ondernemers kozen de franchiseformule, waardoor het financieel risico beperkt blijft of zelfs uitgeschakeld wordt. "We bieden ons platform aan geïnteresseerde plaatselijke partners aan, die de site uitdossen met een lokaal kleurtje en zorgen voor de ontwikkeling van de activiteiten door zelf hun back-office te beheren. Wij innen een maandelijkse fee en een deel van de inkomsten uit abonnementen," licht David Schnall toe. In 2004 hoopt Bobex al een omzet van 60.000 euro te puren uit die buitenlandse activiteiten en 70.000 euro dankzij Bobex Plus. Gemikt wordt op een netto inkomen van 210.000 euro. De marge moet nog verbreden. Hugo Poliart "Een commissie innen op de transacties is een illusie. Eens het contact gelegd tussen koper en leverancier, wordt de verkoop meestal off line afgerond.""In het buitenland bieden we ons platform aan geïnteresseerde plaatselijke partners aan, die de site uitdossen met een lokaal kleurtje en zorgen voor de ontwikkeling door zelf hun back-office te beheren."Bobex creëerde een business-model dat een solide garantie aanreikt op een stabiele omzet.