Ook in de zomer
...

Ook in de zomerIn samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid heeft de Arnoldus Groep nu ook een zomercampagne opgezet rond de bekende figuur van "Bob". Langs de wegen hangen sinds kort affiches met de boodschap "Als Bob ben ik zéér geliefd..." en "Noem mij maar Bob vanavond...". De Arnoldus Groep werd in 1992 opgericht door de Confederatie der Brouwerijen van België (CBB), met het doel het alcoholmisbruik tegen te gaan en een verstandig biergebruik te bevorderen. Vorig jaar deed de niet-drinkende Bob zijn/haar intrede in het kader van de eindejaarsfeesten. De Arnoldus Groep stelt dat niet alleen rond de jaarwisseling een Bob aangesteld moet worden, maar dat dit het hele jaar door moet gebeuren. Vandaar dat de campagne in juni en juli wordt voortgezet en zich nu specifiek richt op de uitgaande jeugd. Men plant ook animatie-acties aan de kust. Volgens de cijfers worden er in de periode rond nieuwjaar inderdaad minder beschonken chauffeurs betrapt. Maar na half januari, als de controles minder scherp zijn en de pakkans derhalve kleiner is, laten de meeste mensen de teugels weer vieren. In de zomer, zeker als het erg warm is, wordt er veel gedronken en draaien de brouwerijen op volle toeren.Paul De Keersmaeker, voorzitter van de CBB, wijst erop dat de Belgische brouwers zich bekommeren om de gevolgen van drankmisbruik voor de verkeersveiligheid. De brouwers hebben immers geen baat bij misbruik van hun producten. "We werken liever voor meer mensen die allemaal bier drinken op een verantwoorde en verstandige wijze, dan voor een harde kern van verbruikers die grote hoeveelheden consumeren ten koste van zichzelf, van hun familie, van hun vrienden en van de samenleving," aldus De Keersmaeker. Wat bekendheid betreft, heeft de Bob-campagne succes gehad. Research International Belgium kreeg van de Arnoldus Groep de opdracht om het effect te meten. In een zogenaamde Marketing Performance Tracking werd in januari en februari aan 1000 bierdrinkers (personen tussen 18 en 65 jaar die minstens één biertje per maand drinken) gevraagd naar hun kennis van de Bob-campagne. Maar liefst 90 % verklaarde de campagne te kennen en te begrijpen. De affiches langs de weg bleken het grootste effect te hebben gehad : 76,1 % kende de affiches, 41,4 % de tv-spot en 50,3 % de radiocommercial. Zowat driekwart van de ondervraagden liet weten de campagne goed tot zeer goed te vinden. Marc Vansnick, gedelegeerd bestuurder van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, zegt ook dat Bob aanslaat. "Hij wordt geciteerd in alle lagen van de bevolking. Waarom ? Bob getuigt van een positieve aanpak : er wordt een positief etiket geplakt op gedrag dat in se als negatief wordt geduid. Het Bob-concept maakt het mogelijk om op een leuke manier te spreken over dingen waarover men eigenlijk liever zwijgt, omdat er iets negatiefs aan vastzit : het tegenhouden van plezier of roes, zichzelf beheersen, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is." Volgens Vansnick ziet de Bob-van-dienst zichzelf ook niet meer als de pechvogel die geen lol mag trappen, maar veeleer als iemand die de feestvreugde mogelijk maakt en daarin erkend en gesteund wordt door zijn omgeving. Onderaan de affiches staat dan ook te lezen : "Het is feest als Bob nuchter rijdt."DE ZOMERSE BOB-CAMPAGNE Specifiek gericht op de uitgaande jeugd : Het is feest als Bob nuchter rijdt.