Belgen in India krijgen van Buitenlandse Zaken de raad om het land te verlaten, tenzij ze er dringend nodig zijn. "Heel wat Vlaamse kaderleden en ondernemers of hun familie maken van de gelegenheid gebruik om met vakantie te gaan," zegt Paul Hegge, de Vlaamse economische vertegenwoordiger in Delhi. "Maar ze komen terug. Zo winnen ze respect van de lokale bevolking."
...

Belgen in India krijgen van Buitenlandse Zaken de raad om het land te verlaten, tenzij ze er dringend nodig zijn. "Heel wat Vlaamse kaderleden en ondernemers of hun familie maken van de gelegenheid gebruik om met vakantie te gaan," zegt Paul Hegge, de Vlaamse economische vertegenwoordiger in Delhi. "Maar ze komen terug. Zo winnen ze respect van de lokale bevolking." Volgens de recentste cijfers exporteren Vlaamse bedrijven circa 4,25 miljard euro in India. Dat is meer dan het dubbele van vijf jaar geleden. "Uiteraard is 85% van de handel gerelateerd met de diamant," weet Hegge. "Toch valt de overige 15% niet te verwaarlozen."In het textielgebied aan de grens met Pakistan zijn vooral bedrijven als Picanol commercieel actief. Die handel is voor een stuk uitgedoofd. In de rest van India zijn volgens Hegge de potentiële investeringen stilgevallen. Het Vlaamse bedrijf dat het dichtst bij Kashmir geïnvesteerd heeft, is De Witte Lietaer. Het heeft een joint venture in Punjab. Heel wat andere Vlaamse textielbedrijven werken met meer centraal gelegen onderaannemers. Hegge: "Tot de verkiezingen van oktober 2002 zal de verhouding tussen Pakistan en India niet verbeteren. Lokale heethoofden, vooral in de armere lagen van de bevolking, hitsen de politici op. Ik verwacht dat de nuchterheid tegen het eind van het jaar terugkeert. Maar je weet nooit."In tegenstelling tot Amerikaanse ondernemingen bevestigen de Vlaamse bedrijven hun engagement in India. "De lokale medewerkers krijgen meestal te horen dat de Vlaamse investeerders er blijven, ondanks de moeilijkheden," weet Hegge. "Een tegengestelde houding komt erg negatief over."Ongeveer 60.000 buitenlanders hebben India al verlaten. Sommigen verlieten have, goed en zelfs de honden, lezen we in NRC Handelsblad. Het verwijt dat de buitenlanders lafaards zijn, weerklinkt luidop bij de Indiërs. Vooral het feit dat de medewerkers van het Rode Kruis en de Verenigde Naties vertrekken, wordt hen kwalijk genomen. De Indiase collega's blijven immers ter plaatse. Het scheldwoord voor vreemdelingen, firangi's of syfilisleiders, werd vroeger gefluisterd. Vandaag is het gemeengoed. H.B. [{ssquf}]