Een brug bouwen tussen noord en zuid. Dat was de missie van Björn Macauter toen hij een jaar geleden aantrad als algemeen directeur bij Ondernemers voor Ondernemers (OndvrOnd). De non-profitorganisatie wil bedrijven en particulieren sensibiliseren om steun te bieden aan het arme zuiden.
...

Een brug bouwen tussen noord en zuid. Dat was de missie van Björn Macauter toen hij een jaar geleden aantrad als algemeen directeur bij Ondernemers voor Ondernemers (OndvrOnd). De non-profitorganisatie wil bedrijven en particulieren sensibiliseren om steun te bieden aan het arme zuiden. BJÖRN MACAUTER. "Ik heb veel energie en tijd gestopt in het hertekenen van de interne organisatie. OndvrOnd is een kleine organisatie met mij als enige voltijdse kracht en drie deeltijdse medewerkers. Die beperkte mankracht proberen we te doorbreken. Dat lukt aardig. We moesten vooral meer vrijwilligers aantrekken. Er lopen nog veel mensen rond met idealen, die na een actieve carrière nog iets willen doen voor de maatschappij. OndvrOnd heeft een tachtigtal vrijwilligers die onze werking ondersteunen en onze boodschap mee helpen uit te dragen. Maar het blijft lastig om consulent-vrijwilligers aan te trekken. Zij gaan ook de baan op om onze projecten bij bedrijven te verkopen. Daar ligt nog een heel belangrijke uitdaging." MACAUTER. "Onze consulent-vrijwilligers hebben goede contacten in het bedrijfsleven opgebouwd. Dat is onze doelgroep. De mensen spreken er dezelfde taal en kunnen onze boodschap gemakkelijk overbrengen. "Naast de tientallen vrijwilligers doen we ook een beroep op ambassadeurs. Dat zijn mensen met een uitgebreid netwerk die hun contacten graag ter beschikking stellen." MACAUTER. "Nederland staat al verder. Nederlanders vinden ontwikkelingssamenwerking prima, maar er mag ook handel in zitten. En er mag iets terugvloeien naar het bedrijf. Misschien moeten onze bedrijven ook meer naar de win-winsituatie zoeken, zonder te vervallen in plat opportunisme." MACAUTER. "In vijf jaar willen we dat budget verdubbelen. Onze nieuwe, vlakke organisatiestructuur zal daar ongetwijfeld toe bijdragen. We spreken ook nieuwe kanalen voor fondsenwerving aan. Onze organisatie heeft voor het eerst een crowdfundingproject opgestart. De eerste signalen zijn veelbelovend. We moeten ons meer kenbaar maken, zodat de bedrijven naar ons komen. "We proberen de fondsen die we ophalen maximaal op het terrein in te zetten via onze partners. Van giften van bedrijven gaat gemiddeld maximaal 5 procent naar onze eigen werking. Voor de opvolging van projecten vallen we terug op onze partners." MACAUTER. "OndvrOnd werkt als non-profitorganisatie al jaren samen met een achttal ngo's. We zijn het erover eens: het ondernemerschap stimuleren is de beste optie. In het arme zuiden sluimert veel potentieel en ondernemerstalent. Het is een kwestie van dat aan te zwengelen." MACAUTER. "Bedrijven en ngo's werken met elkaar samen om een maatschappelijke uitdaging in het zuiden aan te gaan. Zo hebben SCK-CEN en Congodorpen een proefproject opgezet rond de kweek van de spirulina in Congo. Ik hoop dat we meer zulke projecten kunnen vormgeven." KC"We moeten ons meer kenbaar maken, zodat de bedrijven naar ons komen"