We hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken over de belasting op onze winst, want we staan diep in het rood. Vooral de aankondiging van Google dat het advertenties over cryptomunten vanaf juni weert, bezorgde de portefeuille een nieuwe duikeling. Maar stel dat we eind april toch winst kunnen voorleggen, hoe wordt die dan belast?
...

We hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken over de belasting op onze winst, want we staan diep in het rood. Vooral de aankondiging van Google dat het advertenties over cryptomunten vanaf juni weert, bezorgde de portefeuille een nieuwe duikeling. Maar stel dat we eind april toch winst kunnen voorleggen, hoe wordt die dan belast? Een student die een app had ontwikkeld om automatisch digitale munten te kopen en te verkopen, moet 33 procent belasting betalen op de winst die hij maakte met zijn handeltje in cryptomunten. Dat heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) in fiscale zaken, beter bekend als de rulingcommissie, onlangs beslist. "Als we daar de gemeentebelastingen bijtellen, komt de totale belasting op ongeveer 35 procent", rekent fiscaal advocaat Valérie-Anne de Brauwere voor. De student moet zijn winst aangeven als diverse inkomsten. De rulingdienst oordeelde dat het in dit geval om inkomsten uit een uit de hand gelopen hobby ging en niet om beroepsinkomsten. Professionele traders in cryptomunten betalen tot 50 procent belastingen op hun winst, naargelang de belastingschijf waarin hun beroepsinkomsten vallen. Zij moeten bovendien sociale bijdragen afdragen. "Voor mensen met een vennootschap die onder het verlaagde tarief van 20 procent vallen, kan het ook interessant zijn via de vennootschap te beleggen", vindt advocaat Thierry Lauwers. Wie kan bewijzen dat beleggingswinsten voortvloeien uit het normale beheer van het vermogen van een goede huisvader en dus niet uit speculatieve beleggingen, hoeft volgens de Belgische wet geen belasting te betalen. "De DVB beoordeelt elke rulingaanvraag geval per geval. Maar op basis van de ingediende aanvragen is de DVB van oordeel dat beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben en de inkomsten uit die beleggingen bijgevolg diverse inkomsten zijn." Het woord 'doorgaans' laat de deur nog op een kier, maar legt de bewijslast wel bij de belastingplichtige. Beleggingen in digitale munten zitten in een grijze zone. "Omdat er in België geen wetgeving is over beleggingen in cryptomunten, heeft de fiscus carte blanche om zijn eigen regels op te stellen", waarschuwt Lauwers. Wie binnen het jaar aan- en verkoopt, heeft volgens De Brauwere een grote kans dat de transacties als speculatief worden bestempeld. Rest de vraag of de Belgische fiscus er gemakkelijk achter kan komen wie bitcoins heeft gekocht en verkocht. De dienst moet daarvoor samenwerken met de buitenlandse fiscus, want alle platformen zijn in het buitenland gedomicilieerd. Maar als een Belg een grote som van een buitenlandse naar een Belgische rekening overschrijft, zou de Belgische bank de rekening weleens kunnen blokkeren omdat ze vreest voor witwaspraktijken.