Er zijn heel wat websites waar u tickets kunt kopen voor sportwedstrijden en concerten die eigenlijk al uitverkocht zijn. Ze worden aangeboden door professionele verkopers, die daarmee een mooie winst willen opstrijken. De bedragen die ze vragen, zijn vaak een veelvoud van de oorspronkelijke prijs. Een wet die op 1 oktober in werking is getreden, wil paal en perk stellen aan die praktijk. Het uitgangspunt van de nieuwe regelgeving is dat culturele en sportieve evenementen voor een maximaal aantal consumenten toegankelijk moeten zijn, en dat ze er toegang toe moeten krijgen tegen een normale prijs. De wet geldt voor evenementen die in België plaatsvinden, maar ook verkopers van tickets die in het buitenland zijn gevestigd, moeten er rekening mee houden.
...

Er zijn heel wat websites waar u tickets kunt kopen voor sportwedstrijden en concerten die eigenlijk al uitverkocht zijn. Ze worden aangeboden door professionele verkopers, die daarmee een mooie winst willen opstrijken. De bedragen die ze vragen, zijn vaak een veelvoud van de oorspronkelijke prijs. Een wet die op 1 oktober in werking is getreden, wil paal en perk stellen aan die praktijk. Het uitgangspunt van de nieuwe regelgeving is dat culturele en sportieve evenementen voor een maximaal aantal consumenten toegankelijk moeten zijn, en dat ze er toegang toe moeten krijgen tegen een normale prijs. De wet geldt voor evenementen die in België plaatsvinden, maar ook verkopers van tickets die in het buitenland zijn gevestigd, moeten er rekening mee houden. De wet verplicht de oorspronkelijke verkoper van de tickets -- de organisator van het concert of de club die het sportevenement organiseert -- om de prijs ondubbelzinnig en in een duidelijk lettertype te vermelden op het toegangsbewijs. Bij die prijs moeten alle verplichte toeslagen en kosten begrepen zijn. Als er extra diensten beschikbaar zijn die niet verplicht zijn -- zoals een overnachting of een diner gekoppeld aan een concert -- moet dat aan het begin van het boekingsproces worden meegedeeld, samen met de prijs ervan. De consument kan dan op het aanbod ingaan of het naast zich neerleggen. Gaat het om promo- of vip-tickets, dan moet dat duidelijk op die toegangsbewijzen staan. De koper van een ticket mag het daarna niet zomaar verkopen aan iemand anders. De wet maakt een onderscheid tussen de gebruikelijke en de occasionele doorverkoop. De gebruikelijke doorverkoop -- zeg maar de georganiseerde doorverkoop -- is altijd verboden. Personen en bedrijven die met de doorverkoop van toegangstickets een lucratief handeltje opzetten, worden dus van de markt gehaald. Een occasionele doorverkoop -- een consument die een ticket kocht en dat van de hand doet, omdat hij om de een of andere reden niet naar het evenement kan gaan -- is wel toegelaten. Hij moet het betaalde bedrag kunnen recupereren, maar een hogere prijs vragen en winst maken met de verkoop, is verboden. De verzendingskosten, de kosten van de advertentie of van het onlinezoekertje om het ticket te kunnen verkopen, mogen wel bij de oorspronkelijke prijs worden gerekend. Het is ook verboden om toegangsbewijzen te verkopen voordat de officiële verkoop is gestart. Een website die beweert dat u er al tickets kunt kopen voordat de officiële verkoop op gang is gekomen, vertrouwt u dus maar beter niet. Ook de verkoop van promotietickets of bevoorrechte toegangsbewijzen is verboden. Tickets die worden verkocht via het alternatieve circuit, worden meestal aangeboden op websites of via zoekertjes in week- of reclamebladen. Ook die praktijk legt de wetgever aan banden. Als blijkt dat de verkoper van de tickets de nieuwe wet aan zijn laars wil lappen, moet de reclameverantwoordelijke van de website of het blad ingrijpen en weigeren zijn medewerking te verlenen. Het medium mag dat zoekertje niet publiceren. Koopt u toch nog een ticket van een doorverkoper voor een hogere prijs dan de oorspronkelijke, dan kunt u het surplus terugvorderen van die verkoper. Zorg ervoor dat u altijd weet van wie u een ticket koopt. Ga het ticket afhalen bij de verkoper als dat mogelijk is. Zo komt u er meteen achter of het opgegeven adres correct is. Verkopers die de wet niet naleven, riskeren strafsancties. De koper hoeft zich geen zorgen te maken dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd. Merkt u dat een doorverkoper de wet niet naleeft, dan is de kans groot dat u met een onbetrouwbare verkoper te doen hebt. U doet met hem het beste geen zaken meer. Merkt u een overtreding van de wet op, dan kunt u een klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, de vroegere Economische Inspectie. De contactgegevens van de dienst en informatie over hoe u een klacht kunt indienen, vindt u op de website economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar--hoe--klacht--indienen. Op ilovemyticket.com/nl/black-list vindt u een zwarte lijst van doorverkopers van tickets. Op de alternatieve markt worden soms valse tickets aangeboden. Wordt u daar het slachtoffer van, leg dan meteen een strafklacht neer bij de politie. Maar de kans is veeleer klein dat de dader wordt gevonden en dat u uw geld terugkrijgt. Koop uw tickets daarom altijd via de officiële kanalen. Kijk ook altijd na of de datum en de locatie van het evenement die op het ticket staan kloppen. Koop nooit een ticket van een verkoper op straat. Zorg er altijd voor dat u minstens beschikt over de naam en de adresgegevens van de verkoper. Vraag desnoods dat u zijn identiteitskaart mag zien. JAN ROODHOOFTKoop uw tickets altijd via de officiële kanalen.