Marketingjaarboek
...

MarketingjaarboekVorige week verscheen het nieuwe Marketingjaarboek, nummer acht alweer, een uitgave van de Stichting Marketing en Roularta Books. In de folder hebben de makers het over de "Marketing Bijbel" en het "standaardwerk voor elke Belgische marketeer". Net als bij de vorige uitgaven, was de samenstelling ook nu in handen van de marketeers Cyriel Van Tilborgh en Rik Duyck. Aan het opzet is weinig veranderd : de structuur van het boek is gebaseerd op de drie pijlers denken, doen en weten. "Laten we eerlijk zijn," zegt Cyriel Van Tilborgh. "De gekozen weg is zo goed en zo gevarieerd dat we niet hoeven te veranderen. Acht jaar geleden hadden we het meer over de basics van marketing, nu niet meer. Er is zoveel beweging in marketing, dat we wegen hebben bijgemaakt." De boeken zijn nooit thematisch bepaald geweest. Volgens Van Tilborgh gaat het steeds om een her-denken van de marketing, om het nastreven van verdieping. Momenteel wordt er veel gesproken over retentie-marketing, het behouden van de bestaande klanten. Dat is veel winstgevender dan steeds opnieuw op jacht gaan naar nieuwe klanten. "Er is minder aandacht voor klantenwerving, maar meer voor de verdieping van de relatie met de klant. Ook de interactie tussen klanten en bedrijven is veranderd : de consument ondergaat niet meer, maar is een volwaardige partner." De vraag is of de boeken dan niet gedateerd raken. Van Tilborgh geeft toe dat hij die indruk krijgt bij het doorbladeren van de eerste boeken. Dat zou zelfs het geval zijn voor wie nieuw is in marketing, omdat die spontaan al veel meer weet over marketing. Geeft het boek dan een status weer van de marketing anno 1995 ? "Je moet het zien als een momentopname," antwoordt Van Tilborgh. "Laten we zeggen dat het een voortschrijdend gemiddelde is, dat het een status van de markt biedt over de afgelopen drie jaar."De achtste editie is alweer dikker dan de voorgaande, al werd het overzichtsluik over marketing-vormingsprogramma's dit jaar weggelaten. Dat komt door de grote hoeveelheid materiaal die de samenstellers spontaan toegestuurd krijgen. Daarmee zitten ze in een riante positie maar Van Tilborgh voegt er direct aan toe dat het kiezen uit al dat materiaal ook moeilijker wordt. "Je moet niet meer van nul beginnen, je moet aansluiten bij een zeker niveau," zegt hij.Hij roemt ook het werk van eindredacteur Ludo Jacobs, die de kunst verstaat om de "ballast" uit de teksten te halen. "Ik ben een Elsschot-fanaat," zegt Van Tilborgh. "Elsschot heeft negen boeken geschreven, samen zowat 900 bladzijden. Je kunt er geen woord uit weglaten, want dan wordt de tekst minder goed. Van de teksten die ik krijg, heb ik vaak de indruk dat ze juist beter worden door te schrappen." Het Marketingjaarboek is gratis voor de leden van de Stichting Marketing ; niet-leden betalen 2995 frank. Inmiddels leggen Van Tilborgh en Duyck de laatste hand aan het Managementjaarboek, dat in samenwerking met Trends gemaakt wordt voor de Vlaamse Management Associatie. Het concept is vergelijkbaar met dat van het Marketingjaarboek ; alleen hebben de samenstellers voor die uitgave een beroep gedaan op "peters", die elk een luik van het managementgebeuren voor hun rekening nemen. Het gaat dan om onderwerpen als management, marketing, technologie, productie & informatica, interne en externe communicatie, human resources management en organisatie, financiën en accounting. MARKETINGJAARBOEK Nummer acht is vers van de pers, alweer dikker dan de vorige editie.