Wie controleert de 25 miljoen sprinklers in België? Hoe ernstig is de brandbeveiliging van de filialen van een grootbank of van de stations van de NMBS _ waar de blusapparaten eens om de vier jaar geïnventariseerd worden? Een bekende grootbank heeft één voltijdse preventiemedewerker. En dat terwijl een brand na drie minuten onbeheersbaar wordt, en mensen en een fortuin in vlammen kunnen opgaan. "Manhattan en het Pentagon werden aangevallen met onvoorziene substanties, in dit geval kerosene. Een bommelding valt onder brandpreventie en is een van de meest onhandelbare elementen," zegt Jacques Brouwers van het brandpreventiebedrijf Fire Protection Engineering ( FPE). "Het verbaast me dat er pas zo laat gegevens over de slachtoffers vrijkwamen. Ik was in het WTC op Manhattan. Iedereen draagt er een badge of logt in bij het binnenkomen. Met een systeem als information-on-site, zoals het onze, is het eenvoudig om die gegevens extern via een internetverbinding op te slaan. Zo weet je binnen enkele seconden hoeveel slachtoffers er kunnen zijn, en na de evacuatie eventueel wie."
...

Wie controleert de 25 miljoen sprinklers in België? Hoe ernstig is de brandbeveiliging van de filialen van een grootbank of van de stations van de NMBS _ waar de blusapparaten eens om de vier jaar geïnventariseerd worden? Een bekende grootbank heeft één voltijdse preventiemedewerker. En dat terwijl een brand na drie minuten onbeheersbaar wordt, en mensen en een fortuin in vlammen kunnen opgaan. "Manhattan en het Pentagon werden aangevallen met onvoorziene substanties, in dit geval kerosene. Een bommelding valt onder brandpreventie en is een van de meest onhandelbare elementen," zegt Jacques Brouwers van het brandpreventiebedrijf Fire Protection Engineering ( FPE). "Het verbaast me dat er pas zo laat gegevens over de slachtoffers vrijkwamen. Ik was in het WTC op Manhattan. Iedereen draagt er een badge of logt in bij het binnenkomen. Met een systeem als information-on-site, zoals het onze, is het eenvoudig om die gegevens extern via een internetverbinding op te slaan. Zo weet je binnen enkele seconden hoeveel slachtoffers er kunnen zijn, en na de evacuatie eventueel wie." Steeds meer bedrijfsbrandenManhattan en het Pentagon worden natuurlijk aparte hoofdstukken in het boek van de brandwachters. Maar wat dacht u van een softwarepakket waarbij de brandweerkapitein van uw gemeente na alarm zijn laptop neemt, Fire.be intypt, de identiteit van uw bedrijf opgeeft, en terwijl hij loeiend naar het industriepark rijdt op zijn scherm leest hoeveel meter slang hij zal uitrollen van de entree van uw fabriek tot de mogelijke brandhaard? Hij weet meteen waar de ingangen zijn, de explosieven liggen, de waterkranen druppelen en de evacués samentroepen. De starter FPE houdt toezicht over de nieuwe sprinklers die in een reeks Makro's worden geïnstalleerd. Bij het atoombedrijf Belgonucléaire in Dessel zal het een brandaudit doen. De verslagen concurrenten zijn een Amerikaans en een Brussels bedrijf. De gezichten stralen op de krappe verdieping van FPE. "Mensen denken te vaak 'ach, het brandt hier nooit'. Een grove misvatting," zegt vennoot Frank Van Welkenhuyzen. In Ravels was het twee weken geleden echter goed raak. En ook de cijfers geven hem gelijk: in België ontstaan jaarlijks 13.000 branden, en dat aantal klimt door de concentratie van fabrieken die steeds sneller draaien en door massastockage à la Nike en Katoen Natie. Bij branden in België worden elk jaar 1000 gebouwen getroffen en verliezen 150 mensen het leven. De brandschade bedraagt rond de 620 miljoen euro (25 miljard frank). Tussen het begin van een brand (0 graden) en een uitslaande brand (1000 graden) verlopen vijftien minuten. Van Welkenhuyzen: "Elke seconde telt bij een brand. Hoe langer het duurt voor de brandweer in actie komt, hoe moeilijker de tussenkomst is. 300 graden is het flash-over point, op 500 graden lekken de vlammen letterlijk over de zolderingen en de muren." Fire Protection Engineering is jong, Limburgs en wil door informatiesystemen, onderwijs en preventiebeheer de vlammen bedwingen. Frank Van Welkenhuyzen en Jef Bobbaers zijn de stichters-vennoten van Fire Protection Engineering. FPE is de koepel boven de onderneming in oprichting Fire.be en gespecialiseerde diensten als Fire Safety Consulting, Fire Quality Engineering en Fire Quality Management. De DWZ-groep en Securis participeren in Fire.be en er wordt onderhandeld met een Vlaamse risicokapitalist als vierde partij naast FPE. Van Welkenhuyzen zag raakvlakken tussen de brandbeveiliging en de nieuwste detectietechnologieën voor verluchting, rook en sprinklers. Ingenieur Jef Bobbaers spitste zich toe op energieconversie. Bobbaers is oud-kaderlid van Pieters De Gelder (ex- KS). Van Welkenhuyzen leerde het vak van entrepreneur als stichter van Ossa Industrie, een starter die het fotografisch etsen ontwikkelde als identificatie van voertuigen. De aandelen van Ossa Industrie werden verkocht aan wijlen Patrick Depuydt van Val Saint-Lambert. FPE ontstond in 1996 uit adviesopdrachten bij Farm Frites in Lommel. Het bedrijf telt vandaag twaalf vaste medewerkers en een waaier van externe experts. De komst van Jacques Brouwers versterkt het management met het oog op uitbreiding in binnen- en buitenland. Beurskoers brandt opEen brand kan desastreuze gevolgen hebben voor uw bedrijf, en lang niet alleen op materieel en menselijk vlak. De brand bij BarcoNet bijvoorbeeld gaf het beursgenoteerde bedrijf een flinke tik. Zeventig procent van de bedrijven met een serieuze brand sluit binnen de vijf jaar. Frank Van Welkenhuyzen: "De behoefte aan brandpreventie en brandmanagement groeit snel. Een bedrijf als Xeikon geeft op jaarbasis tientallen miljoenen franken uit aan brandbeveiliging." FPE ontwikkelde een avant-gardeproduct voor Information-On-Site via het internet. Gestart wordt met een audit, uitgevoerd door een ploeg van vier mensen. Jacques Brouwers: "De multidisciplinaire aanpak is essentieel om een waaier van specialiteiten te kunnen aanbieden," zegt Jacques Brouwers. "Bijvoorbeeld, niemand kan meer in één hoofd de deskundigheid samenvatten van een ingenieur, een jurist en een scheikundige. Een opslagplaats voor autobanden heeft zeer specifieke kenmerken qua brandgevaar, rookontwikkeling en omgeving." De brandpreventie van het nieuwe politiegebouw in Leuven _ de ex- Philips-fabriek _ werd door FPE ontworpen. Frank Van Welkenhuyzen: "In het Information-On-Site-pakket zit bijvoorbeeld de vaststelling of een brandblussser werkt of niet, of hij gecontroleerd werd en wanneer. Aan onze informatieruggengraat kunnen relevante bedrijfsdossiers gekoppeld worden." Vanuit Hasselt zal FPE de brandpreventie ondersteunen van fabrieken in Zuid-Afrika of Zuid-Amerika. "We leveren onze info aan de brandweer," legt Van Welkenhuyzen uit. "Zij kan het preventiedossier consulteren op de webstek Fire.be. Brandplannen moeten geactualiseerd worden of ze betekenen weinig. Als een bedrijf uitbreidt, moet dat in het brandmanagementplan opgenomen worden." Het zogenaamde IOS-systeem is platformonafhankelijk en computeronafhankelijk. "We verkopen geen tool in a box, we bieden concrete oplossingen aan. De beveiligde server is altijd beschikbaar, alle brandweerkorpsen krijgen toegang," zegt Jef Bobbaers. FPE liet een zogenaamde tag-ref (radiofrekwentie-badge) herontwikkelen met daaraan een minichip. Die kan vanop afstand brandblussers, liften, kranen en sprinklers controleren. Bobbaers: "Valse rapporten kunnen nadien niet meer, want de brandpreventiecel dialogeert met een chip." De ontwikkeling van de minichip kostte ongeveer 7400 euro (300.000 frank). Van Welkenhuyzen: "Er zijn er miljoenen nodig, dan kosten ze 1 euro." Een school op wielenFire.be moet over drie jaar een gecumuleerde omzet van 1,98 miljoen euro (80 miljoen frank) kunnen halen. "Jef en ik zijn de strategische partners en we wilden een financiële versterking. Die kwam er onlangs met de DWZ-groep en zijn gedelegeerd bestuurder Louis Kemps," vertelt Van Welkenhuyzen. De DWZ-groep bestaat dertig jaar, heeft 24,79 miljoen euro (1 miljard frank) eigen middelen en een omzet van 174 miljoen euro (7 miljard frank). DWZ-groep levert arbeidsgeneeskundige, administratieve en externe preventiediensten aan 16.000 bedrijven, hoofdzakelijk in de provincie Limburg. "We willen via netwerken meer diensten aan onze klanten aanbieden," aldus Louis Kemps. "Het voorkomen van bedrijfsbranden is zo'n dienst. DWZ-groep stopte 149.000 euro (6 miljoen frank) in FPE." Een belangrijke activiteit van FPE is Fire Fighting Technology voor de opleiding en de bewustmaking van werknemers. Het bedrijf bouwde daarom een rijdend les- en demonstratielokaal, in twee vrachtwagens: de Mobile Fire Fighting Unit. De FPE-vrachtwagen is uitgerust met een showruimte met haspels, beschermkledij en veiligheidskits; een leslokaal en een speciaal ontworpen plek voor rook en hitte met camera's, rookgasfilters en blusapparaten. De uitrusting werd mee betaald door producenten van brandmateriaal en -producten. Frans Crols70% van de bedrijven met een serieuze brand sluit binnen de vijf jaar.