Terwijl de geldtransporteurs de afschaffing van de nachtdienst eisen, pleit Texaco voor een verruimde nachtopening van zijn tankstations. Hoe zit het met de criminaliteit ?
...

Terwijl de geldtransporteurs de afschaffing van de nachtdienst eisen, pleit Texaco voor een verruimde nachtopening van zijn tankstations. Hoe zit het met de criminaliteit ? T exaco heeft drie dubbele 24-uur-tankstations langs autosnelwegen : Nazareth, Groot-Bijgaarden en Lille-Vosselaar. Car Care Service, een 100 %-dochter van Texaco, baat ze uit. "Wij moesten 24 uur openblijven van onze concessiehouder, de Belgische overheid," licht Pierre Chaudoir, sales manager retail Texaco Belgium in het Brusselse hoofdkwartier van Texaco Benelux toe. In Nederland zijn van de circa 580 Texaco-servicestations er 63 "24-uurstations". In België en het groothertogdom Luxemburg is er nog de wetgeving op de winkelsluiting. Stations langs de autosnelwegen mogen er wel ononderbroken open blijven. "In ieder van deze drie dubbelstations werken zowat vijftien mensen, in drie ploegen van acht uur. Met criminaliteit hebben wij slechts uitzonderlijk te maken," getuigt Chaudoir. "Dat zegt niets over de situatie bij de concurrentie. Het hangt er bijvoorbeeld van af of het station al dan niet op een drugsroute ligt," verduidelijkt Ulrich Motté, coördinator verkooppromotie België-Luxemburg. "Kleine misdrijven komen wel voor," geeft Chaudoir toe. "Mensen die "vergeten" te betalen, wat vandalisme, in het verleden vooral in de toiletten... Die hadden tot voor kort een directe toegang langs buiten. Dat hebben wij nu veranderd. Je kunt ze nu alleen via de shop bereiken." 's Nachts krijgt de bediende echter mensen van allerlei slag aan zijn loket. Niemand loopt natuurlijk te zwaaien met een eventueel strafregister. Chaudoir : "Zoals bij een bankinstelling hebben wij camera's, een automatisch veiligheidsscherm ter bescherming van het personeel, kogelwerend materiaal rond de kassa... Onze uitbaters worden voor veiligheid permanent gesensibiliseerd. De wereld van de dienstverlening moet mee met de arbeidstijdversoepeling. Klanten komen nu véél vroeger en véél later." Veiligheid kost wel veel geld : opleiding van bedienden, dure installaties, een contract op maat met de bank voor de geldophaling... "Maar voor ons is veiligheid een dagelijkse must. Preventiemaatregelen zijn een onderdeel van onze bedrijfscultuur. Niemand heeft ons die opgelegd, de overheid, noch de rijkswacht," aldus Pierre Chaudoir. MEER AANWERVINGEN.Wegen de kosten van een 24-uuropening op tegen de baten ? Verkooppromotor Motté : "Een voltijdse opening is een niet te onderschatten dienstverlening. Daar moet je wat voor over hebben. Aanvankelijk werkten wij zoals onze concurrenten. BP bijvoorbeeld opent zijn shops niet 's nachts. Je vindt daar enkel buitenkassa's."De voltijdse opening heeft blijkbaar een tewerkstellingseffect. "Wij moeten daarvoor alleszins meer mensen aanwerven," aldus Motté. "De nachtdienst wordt minimaal verzekerd door één medewerker langs elke zijde." Voelen die eenzaten zich dan veilig ? Chaudoir : "Zij hebben een "bieper" en wij hebben natuurlijk ook een safety officer, die instaat voor de veiligheid van verschillende stations." Bovendien komen er zowel tijdens de dag als 's nachts regelmatig politie- en rijkswachtpatrouilles langs. Hun bezoek heeft een ontradend (voor criminelen) en geruststellend (voor medewerkers) effect. Chaudoir : "Wij zijn een multinational met moedermaatschappij in de VS en kunnen de evoluties op het vlak van veiligheid op de voet volgen. Die gaan in HST-vaart. Een servicestation 's nachts met een goede verlichting en een menselijke aanwezigheid blijft voor mij een lichtbaken, een eiland van comfort en veiligheid. Wanneer er, zoals bij ons, een goede relatie is met de rijkswacht kunnen wij de reizigers een soort "cocooning" bieden. Wij zijn méér dan benzineverkopers. Wij hebben ook een sociaal doel. Daarom zijn wij voor arbeidsflexibiliteit. Wij willen ijveren voor de wettelijke mogelijkheid om de openingstijden te verruimen van onze winkels in stations langs andere Vlaamse wegen, zeker op plaatsen waar onze klanten daarmee gediend zijn. Een studie toont overigens aan dat het kleine vandalisme er juist gebeurt wanneer de uitbater afwezig is."BDBTEXACO-TANKSTATION IN GROOT-BIJGAARDEN 24 uur open, betere service, meer jobs en niet meer criminaliteit.