U kunt kiezen voor een eigenhandig, een notarieel en een internationaal testament. Een eigenhandig testament kost niets. Het is geldig als u het met de hand schrijft, het dateert en ondertekent. Om te vermijden dat het verloren gaat, is het verstandig dat u meerdere exemplaren opmaakt en die op verschillende plaatsen bewaart.
...

U kunt kiezen voor een eigenhandig, een notarieel en een internationaal testament. Een eigenhandig testament kost niets. Het is geldig als u het met de hand schrijft, het dateert en ondertekent. Om te vermijden dat het verloren gaat, is het verstandig dat u meerdere exemplaren opmaakt en die op verschillende plaatsen bewaart. Een notarieel testament dicteert u aan een notaris in het bijzijn van twee getuigen of een tweede notaris. Het voordeel is dat het juridisch in orde is en zeker wordt uitgevoerd na uw overlijden. Een notarieel testament kost ongeveer 500 euro voor een eenvoudig exemplaar, maar de prijs loopt op als u het ingewikkelder maakt. Een internationaal testament wordt gebruikt als het testament deels of helemaal moet worden uitgevoerd in het buitenland. Een belangrijk voordeel van een testament is dat u het altijd kunt herroepen, bijvoorbeeld als uw familiale situatie verandert. Hoeveel u met een testament bespaart, hangt af van het doel. U kunt er meerdere begunstigden in aanwijzen. Zo worden de delen van de nalatenschap kleiner en is er minder erfbelasting op verschuldigd. Stel dat u alleenstaand bent en een roerend vermogen van 800.000 euro hebt. U hebt één dochter, die twee kleinkinderen heeft. Als u geen testament maakt, betaalt uw dochter na uw overlijden 168.000 euro erfbelasting in Vlaanderen, 176.250 euro in Wallonië of 175.300 euro in Brussel. Maakt u wel een testament, waarin u 400.000 euro legateert aan uw dochter en 200.000 euro aan uw twee kleinkinderen, dan bedraagt de erfbelasting in Vlaanderen 90.000 euro, in Wallonië 97.500 euro en in Brussel 94.800 euro. Dat levert een besparing van ongeveer 80.000 euro op. In een testament kunt u ook een keuzelegaat inlassen. Dat wordt vaak gebruikt om een gezinswoning of een familiebedrijf na te laten. Met een keuzelegaat kan de langstlevende partner kiezen welk percentage van de gezinswoning of het bedrijf hij in volle eigendom wil. Daarbij kan hij ook rekening houden met de fiscale gevolgen. Als u de gezinswoning bij testament legateert aan uw partner en gebruikmaakt van een keuzelegaat, kan uw partner na uw overlijden opteren voor 99 procent van de volle eigendom van de gezinswoning, waardoor hij in onverdeeldheid komt met de kinderen. Zij kunnen later het deel van de langstlevende partner kopen tegen een verdelingsrecht van 2,5 procent in Vlaanderen (1 % in Brussel en Wallonië). Dat is een stuk voordeliger dan het verkooprecht van 10 procent in Vlaanderen en 12,5 procent in Wallonië en Brussel. Als u een testament maakt, moet u rekening houden met de reservataire erfgenamen - uw huwelijkspartner en uw kinderen - en met de bepalingen van uw huwelijkscontract. Daaraan kunt u niet eenzijdig wijzigingen aanbrengen, ook niet via een testament. JOHAN STEENACKERS