Private misdaadbestrijding was dit jaar niet uit de aktualiteit weg te branden. Ben van de Klundert meent met IBIM een oplossing te brengen waarop zowel burgers als politiediensten beroep kunnen doen.
...

Private misdaadbestrijding was dit jaar niet uit de aktualiteit weg te branden. Ben van de Klundert meent met IBIM een oplossing te brengen waarop zowel burgers als politiediensten beroep kunnen doen."Informatie & BegeleidingsInstituut Misdaadpreventie" is de volledige naam van de Antwerpse VZW die van De Klundert samen met 3 anderen in 1993 oprichtte. Ook daarvoor was de zaakvoerder werkzaam in de sektor. Het is als veiligheidsadvizeur dat hij op het idee kwam alternatieve misdaadpreventiesystemen te ontwikkelen. "De aktiviteiten van IBIM zijn tweeledig. Enerzijds zijn er veiligheidsauditing en -consulting, vooral gericht op bedrijven, anderzijds zijn er de merking en registratie van risicogoederen. Een integrale aanpak van misdaad noodzaakt beide elementen", vertelt Van de Klundert. Het is echter vooral die tweede bedrijfstak die de laatste maanden uitvoerig in het nieuws kwam, mede omdat het systeem uniek is in Europa. "Alarmsystemen proberen een geplande misdaad te beletten, met merking en registratie hebben wij een metode voor ogen waarbij de misdaad zelf onaantrekkelijk wordt gemaakt, met een ekonomische demotiviatie voor de dief als gevolg", verduidelijkt de veiligheidsdeskundige. Michel Vercauteren, verantwoordelijke voor marketing en verkoop, illustreert de werkwijze van IBIM met de volgende, ietwat onsmakelijke vergelijking : "Een potje yogurt kan je op verschillende manieren beschermen. Je kan het bij je of konstant in het oog houden. Je kan er echter ook in spuwen. Er in spuwen is de beste en goedkoopste vorm van diefstalpreventie".Een eerste praktische toepassing kwam er in de vorm van het merkingssysteem voor fietsen dat in '94 werd geïntroduceerd. Vercauteren : "90 fietsenhandelaars verspreid over heel België huren bij ons voor 8000 fr. per jaar een gepaterneerd graveertoestel. Daarmee wordt voor 350 fr. op een vaste plaats een registratienummer aangebracht dat samen met de gegevens van de eigenaar in onze databank belandt. Iedereen, partikulier zowel als politie, kan via ons 0800-nummer 24 uur op 24 te weten komen of een gemerkte fiets al dan niet gestolen of vermist werd opgegeven". Daarnaast komen in januari '96 ook eenvoudige merkingsseetjes voor kunststof, hout en glas op de markt. "Zo kunnen partikulieren en bedrijven in enkele sekonden zelf diefstalgevoelige apparatuur voor dieven ongeschikt maken".Het systeem mag dan al gebaseerd zijn op een sterk koncept, meer dan enkele duizenden fietsen werden tot nog toe niet gegraveerd. Vercauteren : "We moeten wachten tot het systeem echt is ingeburgerd. Alleen dan wordt merking gevaarlijk voor dieven en dus interessant voor de konsument". Met de hoofdmoot van de inkomsten gebaseerd op het merken van fietsen, blijft de omzet dus vrij beperkt. Wel hoopt Vercauteren dat IBIS tegen eind volgend jaar break-even kan draaien. De introduktie van de nieuwe doe-het-zelf kunststof-, glas- en houtmerkingssetjes zou daar in grote mate toe moeten bijdragen. Nu zijn er 7 mensen voltijds bij IBIS betrokken maar tegen dan zouden dat er al snel 10 kunnen zijn. Exporteren is er nog niet direkt bij. "Het opzetten van dergelijke projekten vereist zeer veel voorbereiding en een nauwe samenwerking met officiële instanties, we willen het systeem eerst in België volledig op punt zetten, dan zien we wel", vertelt Van de Klundert.IBIS : 0800-148.83.BEN VAN DE KLUNDERT EN MICHEL VERCAUTEREN (IBM) Merking en registratie maken de misdaad aantrekkelijk