In Brussel bleef de geest van Leopold II het langst rondwaren in de statige bankiersvertrekken aan de Cantersteen. Nog lang nadat de Italiaanse condottiere Carlo De Benedetti met zijn raid op de Generale Maatschappij bij de "oude Dame" het stof had doen opwaaien en hij de holding tot een facelift dwong, bleef bij Belgolaise-bank alles gewoon bij het oude : uiterste discretie was bij de Afrika-bankiers van Generale Bank de norm voor externe communicatie en er werd rustig voortgeboerd op het "privé-domein" van de bank in de drie oud-kolonies. De benoeming van ...

In Brussel bleef de geest van Leopold II het langst rondwaren in de statige bankiersvertrekken aan de Cantersteen. Nog lang nadat de Italiaanse condottiere Carlo De Benedetti met zijn raid op de Generale Maatschappij bij de "oude Dame" het stof had doen opwaaien en hij de holding tot een facelift dwong, bleef bij Belgolaise-bank alles gewoon bij het oude : uiterste discretie was bij de Afrika-bankiers van Generale Bank de norm voor externe communicatie en er werd rustig voortgeboerd op het "privé-domein" van de bank in de drie oud-kolonies. De benoeming van de 41-jarige Antwerpenaar Filip Dierckx tot voorzitter van het directiecomité en gedelegeerd bestuurder van Belgolaise bevestigt echter de grondige gedaantewisseling van de laatste jaren. Niet alleen geografisch onderging de Afrika-pijler van G-Bank een metamorfose, ook de generatiewissel aan de top van de bank belichaamt een nieuwe, moderne bedrijfscultuur. In de voorbije drie jaar groeide Belgolaise met niet minder dan 10 vestigingen. Door een actieve acquisitiepolitiek en door het sluiten van managementakkoorden met lokale banken in West- en Oost-Afrika (naast de traditionele aanwezigheid in Centraal-Afrika), beschikt Belgolaise thans over 18 ankerplaatsen in zowel Franstalig als Engelstalig Afrika. "Ik denk dat we inderdaad toe zijn aan een adempauze en consolidatie. Al zullen we nieuwe opportuniteiten niet laten liggen," stelt Filip Dierckx. Voor Dierckx persoonlijk is Afrika nog onontgonnen terrein. Maar hij vertrekt deze week op " safari" om kennis te maken met zijn nieuw actieterrein. Bovenal weet Dierckx zich omringd door een bedrijfstop voor wie het zwarte continent geen geheimen heeft : "In het directiecomité en het niveau daar net onder, zitten mensen zoals Marc Ballion, Emmanuel de Patoul of Henry Lalou, met 20 tot 25 jaar Afrika-ervaring. Deze terreinkennis werd aangevuld met mensen zoals Jean-Marc Regout en ikzelf. Wij voegen een brede waaier toe van productkennis. De combinatie van beide maakt ons bijzonder slagvaardig." Belgolaise onderscheidt zich van zijn concurrenten in Afrika door een netwerking, die het hele continent omspant, en doordat Afrika, van bij de start in 1909, de core business was. "Bovendien zijn we er nooit weggeweest. Belgolaise heeft zich steeds op een pragmatische manier ingeleefd in de lokale situaties, zoals nu weer in Zaïre/Congo," lacht Dierckx. Met een master of laws van Harvard op zak begon de jonge jurist ( UIA) zijn loopbaan bij het advocatenkantoor De Bandt-Van Hecke. Na drie jaar stapte hij in 1983 binnen bij Generale Bank. Zijn eerste functie bracht hem vooral in contact met internationale activiteiten van de bank, onder meer via consortiale banken waarin G-Bank participaties had en uiteraard de internationale handelsfinancieringen. Van eind '86 tot eind '96 doorliep Dierckx de verschillende geledingen in het interne financieel departement van G-Bank tot hij in 1993 directeur-generaal werd van het departement centraal beheer : "Dat is een afdeling waarin je de bank grondig leert kennen. Het was een uitstekende leerschool om deze stap te zetten naar een operationele entiteit." In zijn benoeming aan de top van Belgolaise ziet Dierckx vooral de uitdaging om nu eens echt het beleid van een onderneming te gaan bepalen. FILIP DIERCKX (BELGOLAISE) De generatiewissel belichaamt een moderne bedrijfscultuur.